Τοπικά

Δεκάδες Βολιώτες παίρνουν «φορολογικό διαζύγιο» 

Δεκάδες Βολιώτες έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών, να υποβάλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις φέτος, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018.
Μεταξύ των 2.100 φορολογουμένων απ’ όλη την Ελλάδα που μέσα στο εν λόγω χρονικό διάστημα εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να υποβάλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις με τους ή τις συζύγους τους, είναι και περίπου 40-50 Βολιώτες, σύμφωνα με υπολογισμούς των λογιστών-φοροτεχνικών.
«Μόνον σε μένα ήρθαν δύο φορολογούμενοι, για να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις με τις συζύγους τους», σημειώνει ο κ. Αλ. Κεχαγιάς, από τον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας. Κυρίως πρόκειται για ζευγάρια που ζουν χωριστά, π.χ. ο σύζυγος στο εξωτερικό και η υπόλοιπη οικογένεια στον Βόλο.
Στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν εισέλθει περισσότεροι φορολογούμενοι, χωρίς ωστόσο να εκδηλώσουν όλοι ενδιαφέρον για να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση με τους ή τις συζύγους τους.

Η σχετική γνωστοποίηση πρέπει να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία η επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακληθεί. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης δεν είναι δυνατή. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2/2019.
Η υποβολή ξεχωριστής δήλωσης σημαίνει ότι η εκκαθάριση του φόρου θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και στη δήλωση του καθενός θα υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο τα περιουσιακά στοιχεία, που είναι στο όνομά του. Επί της ουσίας, αν σε έναν εκ των συζύγων προέκυπτε φόρος 500 ευρώ και στον άλλον επιστροφή 500 ευρώ, η εφορία εξέδιδε μηδενικό εκκαθαριστικό σημείωμα. Πλέον, με τις χωριστές δηλώσεις ο υπόχρεος σε φόρο θα πληρώσει κανονικά και ο άλλος θα πάρει την επιστροφή που δικαιούται. Εφόσον υπάρχουν παιδιά, τα εισοδήματά τους θα προστεθούν στον γονέα που έχει υψηλότερα εισοδήματα. Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο ποσό εισοδήματος, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα.
Σύμφωνα με λογιστή του Βόλου, πολλοί θεωρούν ότι εφόσον υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα τύχουν των επιδομάτων που σήμερα χάνουν, λόγω ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, όπως είναι το οικογενειακό επίδομα, το κοινωνικό μέρισμα κ.αλ. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί και μάλλον δεν θα ισχύει, καθώς μ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν πολύ οι δικαιούχοι επιδομάτων.

Οι κίνδυνοι

Πάντως σύμφωνα με τον κ. Κεχαγιά, υπάρχουν και κίνδυνοι από την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους.
Υπάρχει π.χ. ο κίνδυνος, κάποιος εκ των συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ορίζει ότι:
– Το ελάχιστο τεκμήριο για τον καθένα είναι 3.000 ευρώ, αντί των 5.000 ευρώ που έχουν ως ζευγάρι.
– Για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ τεκμαρτών και δηλωθέντων εισοδημάτων, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο ξεχωριστά.
– Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθώς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που αφορούν στον κάθε σύζυγο, βαρύνουν αυτόν ατομικά, κοινώς ο καθένας μόνος του.
– Κάθε σύζυγος υποχρεούται να «χτίζει» μόνος του το αφορολόγητο.
– Σήμερα η ανάλωση κεφαλαίου με την υποβολή κοινής δήλωσης καλύπτεται από το οικογενειακό εισόδημα. Αυτό σημαίνει, ότι κατά την αγορά περιουσιακών στοιχείων, τα τεκμήρια καλύπτονται από τα κοινά εισοδήματα των δύο συζύγων.
-Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Υπόχρεος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι το μέρος του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους.
Επίσης, οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:
-Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης φέρει ο φορολογούμενος.
-Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το