Τοπικά

Άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης με πλωτό φράγμα από το Λιμεναρχείο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή 24/11/2023 γυμνάσιο καταπολέμησης ρύπανσης με ανάπτυξη πλωτού φράγματος αντιρρύπανσης και επίδειξη – ενημέρωση προσωπικού Κ.Λ. Βόλου στη χρήση αντιρρυπαντικού εξοπλισμού στη θαλάσσια περιοχή Εμπορικού Λιμένα Βόλου με την ενεργό συμμετοχή
του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. Το γυμνάσιο είχε ώρα έναρξης την 09:30 με πέρας την 12:30.


Σκοπός του γυμνασίου ήταν:
Η εκπαίδευση του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και η διατήρησή
του σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών
έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση του επιπέδου συνεργασίας και
επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών.

Στο γυμνάσιο συμμετείχαν ενεργά :
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το