Τοπικά

Από αύριο οι αιτήσεις για μεταθέσεις των εκπαιδευτικών – Στις 24/ 10 η ενισχυτική διδασκαλία

Από αύριο Κυριακή 16 Οκτωβρίου θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήσεις για μεταθέσεις.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16/10 έως 31/10 και ώρα 15.00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή, δίνονται οδηγίες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και προσδιορίζονται χρονολογικά οι διαδικασίες που απαιτούνται σχετικά με την πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-23.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, έως ώρα 12.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. .
Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνάπτουν τις συμβάσεις έργου και μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για τη σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις, μόνο την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, έως ώρα 11.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.
Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022- 23 ορίζεται η Δευτέρα 24 Οκτωβρίου. Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 45 λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε λεπτά. Κάθε μάθημα διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως, εκτός των μαθημάτων του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου που διδάσκονται τρεις ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το