Τοπικά

Ανακούφιση στην αγορά για τις 120 δόσεις

Με ανακούφιση υποδέχθηκε η τοπική αγορά, αλλά και ο αγροτικός κόσμος τη ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις, καθώς όπως υπολογίζεται, περίπου 3.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Μαγνησία, φέρονται να έχουν οφειλές προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη ρύθμιση, για οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ, αναμένεται να ανοίξει προς το τέλος Ιανουαρίου.

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες έχουν οφειλές που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Επίσης, εκτός ρύθμισης μένουν και όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ ποσά από 20.000 έως και 50.000 ευρώ, έχουν όμως πλέον κλείσει την επιχείρησή τους και βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό, στη Μαγνησία οι αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και θα κληθούν να τις ρυθμίσουν μέσω του ΚΕΑΟ, ξεπερνούν τις 10.000…

«Η ρύθμιση έπρεπε να έχει ήδη γίνει εδώ και καιρό. Το μέτρο είναι πολύ καλό, ωστόσο θα πρέπει να εξετάσουμε, αν εντάσσεται σ’ αυτό μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και με ποιες προϋποθέσεις», σημειώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Τέλης Μπασδάνης, που θεωρεί τη ρύθμιση, μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να ενταχθούν σε αυτή, οι επιχειρήσεις που οφείλουν στον ΕΦΚΑ. «Το ζητούμενο βέβαια είναι να αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά, διότι όσες δόσεις κι αν βάλουν, δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν».

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2016 με τις αιτήσεις να πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στο ΚΕΑΟ, έως τις 31/12/2018 και αφορά:

-Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

-Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι οφειλές προς το Ταμείο υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

-Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ. Εφόσον ο οφειλέτης χρωστά μόνο στον ΕΦΚΑ και το 33% του εισοδήματος επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τον μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως. Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Με τη ρύθμιση δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

«Πολύ καλή εξέλιξη» χαρακτήρισε τη ρύθμιση ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου Απόστολος Οντόπουλος. Ωστόσο επισημαίνει κι αυτός, πως «το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και όχι μόνον οι ρυθμίσεις και τα επιδόματα». Ο κ. Οντόπουλος θέτει το ζήτημα του ακατάσχετου λογαριασμού του επιχειρηματία, για το οποίο δεν υπάρχει εξέλιξη, καθώς και το ζήτημα της πίστωσης των χρημάτων με τις αγορές των καταναλωτών μέσω POS. «Οι εισπράξεις μας με POS που έγιναν σήμερα (σ.σ. χθες), θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των εμπόρων την Τρίτη από τις τράπεζες», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΣΒ.

Ένα από τα κριτήρια ένταξης στη ρύθμιση είναι η περιουσία του οφειλέτη. Για την αξιολόγηση του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.

Βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων υπαγωγής στη ρύθμιση, για χρέη έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Για οφειλές από 20.001 έως 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη και ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα. Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο του 8, για να εγκριθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Αποκλείονται από τη ρύθμιση, όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία των οποίων η συνολική αξία είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της οφειλής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το