Παραπολιτικά

Αμισθί αντιδήμαρχοι

Με κατεπείγουσα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή, το υπουργείο Εσωτερικών δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους, να προσθέσουν επιπλέον αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου αντιδημάρχων. Ρητά ορίζεται ότι αυτή η νέα κατηγορία αντιδημάρχων θα είναι άμισθη, δεν θα δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των άμισθων αντιδημάρχων δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό των ειδικών συμβούλων – συνεργατών.
Γ.Ξ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το