Τοπικά

Ακυρώθηκε η απόφαση επιβολής προστίμων από το δήμο Βόλου για το σύστημα “πόρτα-πόρτα”

Καθαριότητα
Στην ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας για την επιβολή προστίμων σε σχέση με το νέο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων “πόρτα-πόρτα” στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, υιοθετώντας ουσιαστικά το σκεπτικό της προσφυγής που κατέθεσε εκ μέρους της παράταξης “Επιλογή Ευθύνης” ο Χ. Τσαμπάζης. Η προσφυγή, ωστόσο, απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους και συγκεκριμένα για έλλειψη έννομου συμφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση, η Αποκεντρωμένη ακύρωσε την απόφαση ως προς την επιβολή προστίμων διαπιστώνοντας παράβαση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα τις οποίες “η συγκέντρωση και τοποθέτηση σε κάδους των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ακι τους σχετικούς κανονισμούς καθαριότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού. Η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων γίνεται από τον οικείο ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Αντιστοίχως, η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης / τοποθέτησης των μη αστικών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου”.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το