Τοπικά

Ακίνητο για νέο κοιμητήριο στην Ευξεινούπολη αναζητεί ο Δήμος Αλμυρού

Στην αναζήτηση ακινήτου για την αγορά του προκειμένου να δημιουργηθεί νέο Κοιμητήριο στην Ευξεινούπολη, βρίσκεται ο Δήμος Αλμυρού, καθώς η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας.
Σύμφωνα με αυτούς, κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού και προκειμένου να εκπληρωθεί ο δημοτικός σκοπός, να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές, σύμφωνα και με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού το 2021.
-Να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και σε απόσταση 250 μέτρων από το άκρο εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες, 100 μέτρα από φρέατα, 50 μέτρα από πηγές πόσιμου ύδατος, 1.500 μέτρα από νοσοκομεία ή κλινικές, να μην δημιουργούνται κίνδυνοι μόλυνσης ή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, να μην υπάρχουν γύρωθεν κτίσματα ή οικίες, να βρίσκεται σε περιοχή καλώς αποστραγγιζόμενη (ΠΔ 1128/1980).

-Να έχει έκταση τουλάχιστον από 4 μέχρι 5 στρέμματα.
-Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
-Να έχει πρόσωπο σε αγροτικό ή δημοτικό δρόμο.
-Να είναι όμορο του αγροτικού ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται το υπάρχον Κοιμητήριο.
-Να είναι απαλλαγμένο από κτίσματα.
– Να είναι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα σύννομη και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
-Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσμεύσεις. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κτλ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.
Να αναφερθεί ότι στο νεκροταφείο Ευξεινούπολης τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έλλειψη χώρου, και τον τελευταίο χρόνο δεν υπάρχει ούτε ένας τάφος κενός, και πρέπει αναγκαστικά να γίνεται εκταφή και την ίδια μέρα σε ταφή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το