Τοπικά

Αγορά ακινήτου από τη ΔΕΥΑΜΒ στις Αλυκές για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης της ιλύος των Ε.Ε.Λ.

Ακίνητο στην περιοχή των Αλυκών θα αγοράσει η ΔΕΥΑΜΒ για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Ιλύος των Ε.Ε.Λ. Βόλου» καθόσον κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού. Η αγορά θα γίνει έναντι του ποσού των 57.500 ευρώ και το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Ντουμουζλάκη Αλυκών».
Το οικόπεδο αυτό είναι το μοναδικό άμεσα γειτνιάζον, με κατάλληλη διαμόρφωση, αφού το γήπεδο της Ε.Ε.Λ. γειτνιάζει με βραχώδης όγκους ύψους άνω των 30 μέτρων και η ευρύτερη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως αρχαιολογικός χώρος. Η αγορά θα γίνει με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ και με την απόφασή του το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο Γ. Τόρη για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της σύναψης συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας και τη μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου στη ΔΕΥΑΜΒ.

Έργα υγειονομικής αναγνώρισης
Τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον τρόπο εκτέλεσης ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ για τα έργα υγειονομικής αναγνώρισης, προϋπολογισμού 290.000 ευρώ. Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αντλιοστάσια, δεξαμενές, υδρομαστεύσεις πηγών κ.λ.π. ώστε να διασφαλίζονται οι όροι και οι κανόνες υγειονομικής προστασίας τους, σε διάφορες θέσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑΜΒ. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ, με πρόβλεψη δαπάνης για το έτος 2022 ποσού 5.000,00€ με τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. Η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών της ΔΕΥΑΜΒ και η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου του είναι 12 μήνες.
Στο μεταξύ το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ πήρε χθες απόφαση για μείωση του τέλους σύνδεσης ακινήτου (δικαίωμα) με το δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό της Νέας Αγχιάλου. Η μείωση του τέλους σύνδεσης θα γίνει κατά 100% για το σύνολο των ακινήτων του οικισμού.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το