Τοπικά

Αγωγή του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά εταιρειών για τόκους από αποδοτέα δημοτικά τέλη

Εντολή και πληρεξουσιότητα έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου σε δικηγόρο των Αθηνών για να εκπροσωπήσει τον Δήμο ως ενάγων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην εκδίκαση της αγωγής κατά εταιρειών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και κατά επιχειρηματία. Η υπόθεση αφορά στους τόκους ύψους 4.940,76 ευρώ του ήδη εισπραχθέντος κεφαλαίου (ποσού 8.633,53 ευρώ) από τις 27 Μαρτίου του 2020, σε εκτέλεση της αμετάκλητης απόφασης του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Το χρηματικό ποσό αφορούσε σε υπεξαιρεθέντα (από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2012) αποδοτέα δημοτικά τέλη καθαριότητας, στον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και στο τέλος ακινήτου περιουσίας και για ηθική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Ρήγα Φεραίου, λόγω κλονισμού τις πίστης και του κύρους του από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξία για χρηματικό ποσό 4.000 €, και συνολικά (ποσό αγωγής) για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 8.940,76 €.

Στο μεταξύ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τη μη άσκηση ένδικων μέσω κατά απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. Με την απόφαση, διετάχθη ο Δήμος να καταβάλει σε κάτοικο των Καναλίων το ποσό των 9.588 ευρώ καθώς και τα δικαστικά έξοδα για υπόθεση εργατικής διαφοράς. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση δικηγόρου, πρέπει να επιτευχθεί συμβιβασμός επί της διαφοράς και να μην προχωρήσει ο Δήμος σε άσκηση ένδικων μέσων.

Τους όρους για τη δημοπρασία δημοτικών εκτάσεων ενέκρινε επίσης η Οικονομική Επιτροπή. Ειδικότερα θα δημοπρατηθεί έκταση στη θέση «Λιβάδι» της Κοινότητας Στεφανοβικείου για τη λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Πρόκειται για έκταση 4 στρεμμάτων και η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε σε εννέα χρόνια.
Για τη λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης θα μισθωθεί και δημοτική έκταση 6,44 στρεμμάτων στη θέση «Κάπιτσα» στην Κοινότητα Κεραμιδίου. Η μίσθωση θα γίνει επίσης για εννιά χρόνια. Τέλος, θα μισθωθεί και έκταση στη θέση «Κουζλού» στην Κοινότητα Περιβλέπτου, για τη λειτουργία κτηνοτροφικής εγκατάστασης, 4 στρεμμάτων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το