Τοπικά

Αγωγές για μη εξυπηρετούμενα δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας – Δεκάδες οφειλέτες και στη Μαγνησία

Ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες σε πρώτη φάση και αγρότες σε δεύτερη, μπαίνουν στο στόχαστρο του ειδικού εκκαθαριστή της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, από δάνεια που είχαν λάβει. Δεκάδες οφειλέτες της πρώην Αγροτικής Τράπεζας και στη Μαγνησία ενημερώνονται ήδη για ομαδικές αγωγές που έχουν υποβληθεί σε βάρος τους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές…

Σε μία ομαδική αγωγή, για 80 οφειλέτες της πρώην Αγροτικής, που οι οφειλές τους από δάνεια έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις μικρομεσαίοι επιχειρηματίες από τη Μαγνησία, για δάνεια που είχαν λάβει με εγγύηση του τότε ΤΕΜΠΜΕ.
Οι οφειλές περιλαμβάνουν τους τόκους και τις προσαυξήσεις από τη μη εξυπηρέτηση των δανείων, που είχαν ληφθεί το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2009.
Στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις των ΜΜΕ επιχειρήσεων από τη Μαγνησία, εναντίον των οποίων στρέφεται ο ειδικός εκκαθαριστής της πρώην Αγροτικής, τα δάνεια που είχαν δοθεί, ήταν 105.000 ευρώ για τη μία και 150.000 ευρώ για τη δεύτερη το 2009. Στην πρώτη περίπτωση ο επιχειρηματίας είχε εξοφλήσει ένα μεγάλο τμήμα του δανείου, ωστόσο του είχε απομείνει υπόλοιπο ανεξόφλητο 40.000 ευρώ, που λόγω της επελθούσης οικονομικής κρίσης διέκοψε να αποπληρώνει, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είχε απομείνει ανεξόφλητο ποσό περίπου 62.000 ευρώ, μαζί φυσικά με τους τόκους και τις προσαυξήσεις.
Όπως είναι γνωστό, οι τράπεζες, σε συνεργασία με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) χρηματοδοτούσαν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών κινδύνων τους.
Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ειδικότερα κάλυπτε κάθε μορφή μεσομακροπρόθεσμου δανείου, βραχυπρόθεσμα δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών συνεπεία διενέργειας της επενδύσεως, δάνεια προς τους ιδιοκτήτες, δυνητικούς ιδιοκτήτες, καθώς και τους διοικούντες τη μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση για την απόκτηση, μεταβίβαση, διατήρηση ή επέκταση συμμετοχών, καθώς και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των επιχειρήσεων, που δεν εγγυούνταν όμως πληρωμή υποσχέσεων σε άλλες τράπεζες.
Οι αγωγές κοινοποιήθηκαν στους δύο οφειλέτες της πρώην Αγροτικής στις 30 Δεκεμβρίου 2016 και οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία 100 ημερών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, διαφορετικά με την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, θα προσδιοριστούν δικαστικά οι συζητήσεις των αγωγών από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, που έχουν παλιές οφειλές από δάνεια, μπαίνουν στο στόχαστρο των εκκαθαριστών των λεγόμενων «κακών» τραπεζών. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν οι αγρότες που δεν έχουν εξυπηρετήσει τα δάνειά τους στην πρώην Αγροτική.

Ο ειδικός εκκαθαριστής
Όπως είναι γνωστό, από τον περασμένο Απρίλιο η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ορίσει ειδικό εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Η απόφαση αφορά στις λεγόμενες «κακές» τράπεζες, που προέκυψαν μετά τη διάσπαση των προβληματικών τραπεζών και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και η Αγροτική.
Τις αγωγές εις βάρος των ΜΜΕ επιχειρήσεων που δεν εξυπηρετούν πλέον τα δάνειά τους στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, έχει καταθέσει η PQH «Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», στην οποία μετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες «PwC Business Solutions Α.Ε.», «Qualco Α.Ε». και «Hoist Kredit Aktiebolag» και η οποία έχει αναλάβει την ενιαία εκκαθάριση των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών.
Η λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων γίνεται με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας των εν λόγω τραπεζών και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ο Ειδικός Εκκαθαριστής διαχειρίζεται πλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων, που ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. ευρώ και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Από αυτά τα προβληματικά δάνεια, μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί 700 εκατ. ευρώ, ενώ με την ενιαία διαχείρισή τους εκτιμάται ότι το ποσό των ανακτήσεων θα μπορούσε να τριπλασιαστεί.
Σημειώνεται ότι η διεθνής κοινοπραξία δεν αγόρασε το χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών, αλλά επιδίωξε, μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων, να επιτύχει καλύτερη διαχείριση των δανείων. Στην πορεία, ωστόσο, και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές, θα εξεταστεί και η αγορά προβληματικών δανείων.
Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών περιλαμβάνει τα «κακά» δάνεια των τραπεζών ΑΤΕ Βank, FBB, Probank, Proton Bank, T-bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και των συνεταιριστικών Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το