Τοπικά

Zητάνε λύση για το Καρτάλειο με νέα διδακτήρια στο Δήμο Βόλου

Νέα διδακτήρια, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης των παιδιών τους, ζητούν οι γονείς, οι οποίοι έχουν απευθύνει το αίτημα στον Προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σωκράτη Σαβελίδη, ο οποίος με την σειρά του κατάθεσε σχετικό υπόμνημα στο δήμο Βόλου. Οι γονείς διεκδικούν την έναρξη διαδικασιών για την ανέγερση τριών νέων σχολικών κτηρίων. Συγκεκριμένα:

Α. Ανέγερση διδακτηρίου του 5ου Γυμνασίου Βόλου

Το 5ο Γυμνάσιο Βόλου στεγάζεται στο Καρτάλειο Διδακτήριο το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί κληροδότημα του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου. Στο Καρτάλειο Διδακτήριο αυτή τη στιγμή συστεγάζονται τα εργαστήρια του 1ου Ε.Κ. Βόλου, τα οποία χρησιμοποιούνται από το εν λόγω ΕΠΑΛ, το οποίο διεκδικεί την πλήρη στέγασή του στο Καρτάλειο Διδακτήριο. Το 1ο ΕΠΑΛ, σήμερα, στεγάζεται σε κτηριακό συγκρότημα κυριότητας του Δήμου Βόλου με όνομα Συγκρότημα Αποστόλου.

Η κατάσταση συνύπαρξης των ανωτέρω σχολικών μονάδων δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία τους εδώ και τριάντα περίπου χρόνια. Στο θέμα έχουν εμπλακεί ο Δήμος Βόλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τοπικοί παράγοντες, η εκπαιδευτική κοινότητα και οι δικαστικές αρχές.

Το πρόβλημα είναι δυνατόν να επιλυθεί ως ακολούθως:

1) Με την ανέγερση πτέρυγας διδακτηρίων δώδεκα  αιθουσών και Γυμναστηρίου στο κτήριο Αποστόλου σε παρακείμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι.Κ.Α.

2) Με ανακαίνιση και προσαρμογή του νεοκλασικού κτηρίου Αποστόλου ώστε να χρησιμοποιηθεί και αυτό για τις ανάγκες του 5ου Γυμνασίου Βόλου (γραφεία, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αποθήκες)

3) Ολοκληρωτική μεταστέγαση του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου στο Καρτάλειο Διδακτήριο.

Οι ενέργειες θα πρέπει να είναι:

1) Ενέργειες ώστε να περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Βόλου και να χαρακτηριστεί ως «Σχολικός χώρος» το οικόπεδο ιδιοκτησίας του ΙΚΑ.

2) Ενέργειες ώστε να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Βόλου έτερα μικρότερα περιφερειακά οικόπεδα.

3) Ανακαίνιση και προσαρμογή του νεοκλασικού κτηρίου Αποστόλου.

4) Ανέγερση σχολικής πτέρυγας.

Β. Ανέγερση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Ιωνίας, πρώην ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, και γυμναστηρίου όμορου του 10ου Γυμνασίου Βόλου.

 Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Ιωνίας αυτή τη στιγμή στεγάζεται στο Συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού και σε τέσσερα διαφορετικά κτήρια. Αυτό δημιουργεί τα κάτωθι προβλήματα:

1) Οι μαθητές του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Ιωνίας, οι περισσότεροι των οποίων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, αναγκάζονται υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες να μετακινούνται από κτήριο σε κτήριο που τελικά δεν είναι και το ενδεικνυόμενα γι αυτά, καθώς και οι τέσσερις δομές αποτελούν τροποποιημένες εγκαταστάσεις Γενικών Σχολείων με γυψοσανίδες και πρόχειρες κατασκευές.

2) Στις υφιστάμενες δομές του Ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Ιωνίας, συστεγάζονται το 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, το 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, το 1ο Ε.Κ. Βόλου, το ΕΚΦΕ και του παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου. Κυρίως λόγω της ανάπτυξης του 2ου ΕΠΑΛ και του 2ου ΓΕΛ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα συστέγασης των μονάδων.

Για τα παραπάνω εκτιμήθηκε ότι πρέπει να ανεγερθεί νέο διδακτήριο για το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Ιωνίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών, το οποίο θα εξυπηρετεί απόλυτα τις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου.

Επιπλέον αναφέρεται η ανάγκη δόμησης στεγασμένου αθλητικού χώρου για την άθληση των μαθητών του 10ου Γυμνασίου Βόλου, του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Ιωνίας και των νέων της περιοχής. Η ανάγκη κρίνεται ως επιτακτική από τα μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας των Σχολείων.

Εντοπίστηκε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου όμορο του 10ου Γυμνασίου Βόλου στην περιοχή Διμηνίου, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις δόμησης του νέου σχολείου και επιτρέπει την ταυτόχρονη ανέγερση γυμναστηρίου, το οποίο θα καλύπτει ταυτόχρονα και τις ανάγκες του 10ου Γυμνασίου Βόλου.

Γ. Ανέγερση νέου κτηρίου του ΕΕΕΕΚ Βόλου

 Αυτή τη στιγμή το ΕΕΕΕΚ Βόλου στεγάζεται σε ένα κτίριο που δεν καλύπτει τις προδιαγραφές για σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με συνέπεια το κτιριακό θέμα και η επικινδυνότητα που απορρέει από αυτό να δημιουργεί καθημερινά λειτουργικά προβλήματα.

Το κτήριο δεν είναι κατάλληλο σε καμία περίπτωση για σχολική μονάδα ΕΑΕ καθώς ο αρχικός σχεδιασμός δεν ήταν για τέτοιου τύπου σχολική μονάδα. Εκτείνεται σε 5 διαφορετικά επίπεδα, ενώ οι χώροι των τριών εργαστηρίων βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου, με συνέπεια οι μαθητές σε αναπηρικά αμαξίδια και οι μαθητές με έντονα κινητικά προβλήματα να μετακινούνται με το ασανσέρ σε συνδυασμό με ράμπες και αναβατόρια. Επιπλέον, κάθε επίπεδο δεν διαθέτει καν τουαλέτες μαθητών, με αποτέλεσμα αυτό να απαιτεί επιπλέον μετακινήσεις με συνοδεία βοηθού. Οι υπόλοιπες αίθουσες στο σύνολό τους είναι μικρές και δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα τετραγωνικά για μεγάλο αριθμό μαθητών. Απουσιάζουν δε βασικές αίθουσες, τη στιγμή που σύγχρονα σχολεία που καλύπτουν ανάγκες μαθητών με αναπηρία στον σχεδιασμό τους έχουν αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, αίθουσα χαλάρωσης, σύγχρονο θεραπευτήριο, πισίνα καθώς όλα αυτά αποδεδειγμένα βοηθούν και διευκολύνουν την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία.

Συνεπώς προτείνεται η ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου συγχρόνων προδιαγραφών για σχολεία ΕΑΕ, είτε σε παρακείμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου επί της οδού Φυτόκου, είτε σε οικόπεδο όμορο του 10ου Γυμνασίου Βόλου στην περιοχή Διμηνίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το