Οικονομία

Αφορολόγητο: Ποιοι δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να καλύψουν το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων που υποχρεούνται να συγκεντρώσουν για τη φετινή χρονιά και να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο και την έκπτωση του φόρου.

Σημειώνεται, ότι το ποσό των ηλεκτρονικών αγορών που κάθε φορολογούμενος οφείλει να συγκεντρώσει, είναι το 30% επί του πραγματικού εισοδήματός του με μέγιστο όριο τα 20.000 ευρώ. Όποιος φορολογούμενος δεν καλύψει το συγκεκριμένο όριο θα τιμωρηθεί με πρόστιμο 22% επί της διαφοράς των αποδείξεων που όφειλε να συγκεντρώσει σε σχέση με εκείνες που συγκέντρωσε.

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ποιοι δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν αποδείξεις
Από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

1.Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
2.Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
3.Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
4.Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
5.Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.
6.Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
7.Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
8.Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.
9.Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
10.Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).
11.Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
12.Οι φυλακισμένοι.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το