Τοπικά

Άδειασαν οι φυλακές Βόλου και Κασσαβέτειας με τα έκτακτα μέτρα αποσυμφόρησης “Θ”

Σ11 Φ1 δισ

Πολλή δουλειά έχει πέσει το τελευταίο διάστημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, εξαιτίας της ισχύος του νόμου περί αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης. Συνολικά από τις 30 Απριλίου φέτος μέχρι χθες, οπότε και ισχύει ο νόμος 4322 για τα έκτακτα μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών, έχουν αποφυλακιστεί από τις φυλακές Κασσαβέτειας και Βόλου 133 κρατούμενοι…
Από τους 133 αποφυλακισθέντες, οι 102 είναι αλλοδαποί και οι 31 Έλληνες. Ωστόσο το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η Εισαγγελία, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κρατούμενοι που αποφυλακίζονται, είχαν δηλώσει ψευδή στοιχεία, κυρίως όσον αφορά στην υπηκοότητά τους, προκειμένου να τύχουν ευεργετημάτων…
Ουσιαστικά τα καταστήματα κράτησης Κασσαβέτειας και Βόλου έχουν αδειάσει από κρατούμενους με βάση την ισχύ του Νόμου 4322/15. Αποφυλακίζονται τόσο καταδικασθέντες σε βαριές, όσο και ελαφριές ποινές.
Όπως ορίζει το άρθρο 12 του εν λόγω νόμου «κρατούμενοι οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, κατά τις εξής διακρίσεις: α) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μέχρι τρία έτη, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα δέκατο αυτής, β) εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών και μέχρι πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης της κάθειρξης, καθώς και εάν η ποινή φυλάκισής τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτής».
Στο ίδιο άρθρο του Νόμου 4322/15 αναφέρονται και τα εξής: «Κρατούμενοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δύο πέμπτα της ποινής.
-Κρατούμενοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών, απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα, αν έχουν συμπληρώσει το ένα τρίτο πραγματικής έκτισης της ποινής που τους επιβλήθηκε».
Επίσης τονίζεται ότι «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους κατάδικους, που αποκτούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους από τη δημοσίευσή του».

Τι ισχύει για όποιον παραβεί εκ νέου το νόμο
Πάντως ο νόμος είναι αυστηρός αναφορικά με αυτούς που θα αποφυλακισθούν και θα υποπέσουν σε νέα παράβαση, καθώς «όσοι απολύονται, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4, αν υποπέσουν μέσα σε πέντε έτη από την αποφυλάκισή τους, σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη και καταδικαστούν αμετάκλητα, οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των δύο ετών, εκτίουν αθροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία είχαν απολυθεί υπό όρο.
-Στους απολυόμενους, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με την ίδια διάταξή του, μπορεί να επιβάλει: α) την υποχρέωσή τους να εμφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις αστυνομικές αρχές του τόπου όπου διαμένουν, β) τη μη απομάκρυνσή τους, χωρίς έγγραφη άδεια του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, από τον ως άνω τόπο, γ) οποιονδήποτε άλλον όρο από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 Π.Κ. κρίνει σκόπιμο. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, κατά την επιβολή των ως άνω όρων, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την προσωπικότητα, καθώς και τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές ανάγκες του απολυόμενου. Σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβαίνει τους όρους που του έχουν τεθεί, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών διατάσσει την ανάκληση της απόλυσης».
Τέλος στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι «η υπό όρο απόλυση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, δεν κωλύεται από τη μη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε.
-Κάθε αμφισβήτηση ως προς την εφαρμογή των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, λύεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, προκειμένου δε για ανηλίκους από το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων του τόπου έκτισης».
Οι δικαστικές αρχές πάντως βρίσκονται ενώπιον προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τα ψευδή στοιχεία, που έχουν δηλώσει οι αλλοδαποί που αποφυλακίζονται και τα οποία αφορούν κυρίως στην υπηκοότητά τους. Πολλοί δηλώνουν π.χ. ότι είναι είτε Αλγερινοί, είτε Αφγανοί, διότι οι δύο χώρες δεν διατηρούν διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων τους και η συνέντευξη μαζί τους και να μπορέσουν πιο εύκολα να λάβουν πολιτικό άσυλο. Το πρόβλημα αυτό έχει εντοπιστεί επανειλημμένα κυρίως με Παλαιστίνιους, που δηλώνουν Αλγερινοί…

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το