Ελλάδα

86 αλλαγές στην παιδεία – Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια

foitites

Μετά τις αλλαγές στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει τα νέου τύπου Πανεπιστήμια.

Οι δύο σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην εισαγωγή των φοιτητών σε σχολές και όχι σε τμήματα, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα σε περισσότερες από μία σχολές ώστε να παίρνουν πτυχίο, με δύο κατευθύνσεις, όπως Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης.

Στόχος του νέου συστήματος είναι να ενοποιήσει τα μαθήματα στο Α΄εξάμηνο των Πανεπιστημίων, δηλαδή ο φοιτητής στο Φυσικό και στο Μαθηματικό να παρακολουθεί κάποια κοινά μαθήματα και να αποφασίζει μετά, λίγο μεγαλύτερος δηλαδή, ποιον επιστημονικό κλάδο θα ακολουθήσει. Οι φοιτητές στην ουσία δεν θα εισάγονται σε σχολή αλλά σε Πανεπιστήμιο, επιλέγοντας από μία λίστα μαθημάτων και κερδίζοντας πόντους.

Στην περίπτωση που στα τέσσερα χρόνια έχουν επιλέξει έναν (μικρό) αριθμό ομοειδών μαθημάτων το πτυχίο τους αποκτά «κύρια κατεύθυνση» ή «δευτερεύουσα κατεύθυνση» (major/minor) στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, με στόχο να έχουν μία μεγαλύτερη γκάμα γνωστικών αντικειμένων.

Το υπουργείο Παιδείας πάντως φαίνεται να προχωρά με «σύστημα» Γιώργου Παπανδρέου καθώς η ιδέα των κοινών μαθημάτων ανά Πανεπιστήμιο, το ισχυρό απολυτηρίου λυκείου αλλά και η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες ακόμα και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με κριτήρια εντοπιότητας, ήταν προτάσεις που είχε εισηγηθεί ως υπουργός Παιδείας ο κ. Παπανδρέου.

Παράλληλα στόχος είναι «να ανοίξουν νέες θέσεις για νέους ανθρώπους στα Πανεπιστήμια στις χαμηλές βαθμίδες και να μπει νέο αίμα» όπως λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος παρέδωσε πόρισμα 100 σελίδων για την Πρωτοβάθμια -Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης και έχει ήδη αρχίσει την μελέτη για τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην πρόταση του κ. Γαβρόγλου, που θα συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή, προβλέπεται η θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής. Παράλληλα προτείνεται αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών, συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις.

Ο κ. Γαβρόγλου, κάνοντας λόγο για βάθος χρόνου 3-4 χρόνια εισηγείται τη διαμόρφωση νέου τρόπου εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με διαδικασίες που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την απομνημόνευση και θα εγγυώνται ότι οι μαθητές θα σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.

Επισημαίνεται ότι: «Αποσυνδέονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν. Επίσης διαμορφώνονται προϋποθέσεις για τον σταδιακό περιορισμό του ρόλου της παραπαιδείας που λειτουργεί απαξιωτικά ως προς το σύνολο του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Συνολικά οι αλλαγές είναι 86 και αφορούν από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, τη μείωση της ύλης των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων, το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές και το χρονοδιάγραμμα:

Βραχυπρόθεσμες αλλαγές Ιούνιος – Νοέμβριος 2016

-Ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.
-Ενίσχυση του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων ή και των Σχολικών Συμβουλίων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.
-Επαναπροσδιορισμός πλαισίου – νομοθεσία για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
-Μείωση/αναδιαμόρφωση της ύλης των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων.
-Ενθάρρυνση της αυτενέργειας από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
-Υιοθέτηση ΠΕΑΠ Α΄- Β΄ Δημοτικού.
-Υιοθέτηση και αξιοποίηση του ΕΠΣ – ΞΓ για τη βασική εκπαίδευση.
-Διαμόρφωση πρότασης για τις γλώσσες, τις ώρες διδασκαλίας, την αλληλουχία των γλωσσών και την οργάνωση του σχολικού Προγράμματος.
-Καθιέρωση της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο σχολείο – ΚΠΓ.
-Εισαγωγή της διδασκαλίας αξιοποίησης των τεχνών στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
-Πρόβλεψη για τη διαμόρφωση μέσα στο σχολείο χώρου ειδικά διαμορφωμένου για τα μαθήματα τέχνης.
-Εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα και άλλων τεχνών, όπως θέατρο/οπτικοακουστική παιδεία, χορός, δημιουργική ανάγνωση, γραφή.
-Ανάπτυξη «στρατηγικού εθνικού πλαισίου δράσης» για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την προσεχή εικοσαετία.
-Πλήρης αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης της συμβουλευτικής και του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (ανάπτυξη Μητρώου ειδικών επιμορφωμένων συμβούλων – εκπαιδευτικών και διαμόρφωση δομών και συνεργειών).
-Εφαρμογή του ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου.
-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών.
Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής στο σχολείο (Κρατικό Πιστοποιητικό βασικής Πληροφορικής).
-Διαμόρφωση προτάσεων και σχεδιασμός για την αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με βασικές αρχές διατροφής.
-Δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών και σύνδεσή του με όλα τα σχολεία της Ελλάδας, ώστε να ενισχυθεί το περιβάλλον της ψηφιακής μάθησης.
-Δημιουργία ομάδας εργασίας που θα ασχολείται με την ενίσχυση και τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.
-Επέκταση του θεσμού των βιβλιοθηκών και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
-Άμεση διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης σχετικών δράσεων σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
-Συνεργασία με αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για τη διερεύνηση δυνατότητας ένταξης σχετικών δράσεων στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.
-Γενίκευση του ολοήμερου σχολείου.
-Αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών.

Το πόρισμα διακρίνει τις προτεραιότητες σε άμεσες (πρέπει να υιοθετηθούν έως τον Νοέμβριο 2016), μεσοπρόθεσμες (από τον Δεκέμβριο 2016 έως τον Μάιο 2018) και μακροπρόθεσμες (από τον Ιούνιο 2018 έως τον Ιούνιο 2022). Οι Μεσοπρόθεσμες αφορούν στην :Ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Διαμόρφωση Πρότασης για Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια, Επιλογή Σχολικών Συμβούλων με προσόντα και γνώσεις σε θέματα ΕΑΕ. Οι Μακροπρόθεσμες σε: Διοικητική αυτονομία των σχολικών μονάδων, Θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής, Επέκταση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης στήριξης για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, καθώς και για μαθητές που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, Επέκταση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Πηγή www.protothema.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το