Τοπικά

19 προσλήψεις οκταμηνιτών στον δήμο Βόλου

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, που συνεδριάζει την Πέμπτη. Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας ΙΔΟΧ, που θα απασχοληθεί στο Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα:
1. στο Τμήμα Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα:
Δύο Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ, δύο Εργατών Ξυλουργών ΥΕ, δύο Εργατών Οικοδομικών Εργασιών ΥΕ, δύο Εργατών πλακοστρώσεων ΥΕ, ενός Τεχνίτη Υδραυλικού ΥΕ, δύο Ελαιοχρωματιστών ΥΕ και ενός Τεχνίτη Μεταλλικών Κατασκευών ΔΕ
2. στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα: Τρεις Ηλεκτρολόγοι ΔΕ και ένας Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ (με άδεια εναερίτη).

Οκταμηνίτες για τη Διεύθυνση Πρασίνου

Παράλληλα θα εγκριθεί και η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου που αφορούν στην αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες των θεομηνιών Daniel και Elias που έπληξαν όλη την έκταση του Δήμου Βόλου τον Σεπτέμβριο. Οι θεομηνίες προκάλεσαν καταστροφές στους χώρους Πρασίνου στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου. Οι πλημμύρες και η υπερχείλιση των χειμάρρων που οδεύουν κατά μήκος της πόλης, προκάλεσαν την καταστροφή δέντρων και την ανάγκη να κλαδευτούν, απομακρυνθούν ή να αποκατασταθούν, την καταστροφή θάμνων και πολυετών φυτών σε νησίδες, κόμβους και γραμμικά παρτέρια, την κάλυψη των χώρων πρασίνου με λάσπη, χώμα και φερτά υλικά, την καταστροφή χλοοτάπητα, την καταστροφή συστημάτων άρδευσης και την καταστροφή εκτάσεων πρασίνου από την παράσυρση χώματος, εγκαταστάσεων ή και ολόκληρων εκτάσεων. Για την αποκατάσταση των καταστροφών και την επαναφορά των χώρων Πρασίνου στην κανονικότητα από την έκτακτη συνθήκη των πλημμυρών και την τεράστια έκταση των ζημιών, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας που θα απασχοληθεί ενδεικτικά από τις 2-01-2024 έως 2-9-2024 και συγκεκριμένα: Ένας υπάλληλος κλάδου TE Τεχνολόγων Γεωπονίας, ένας υπάλληλος κλάδου, ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών και ένας υπάλληλος κλάδου ΔE ειδικότητας Xειριστή Μηχανημάτων Έργου.
Θα λάβει επίσης απόφαση για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πορταριάς «Το Ορμίνιον». Αναμένεται να παραχωρηθεί ο α΄όροφος του Πνευματικού Κέντρου Πορταριάς για τη στέγαση των γραφείων του Συλλόγου και αίθουσες του πρώτου ορόφου του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται απέναντι από το δημαρχείο Πορταριάς που θα χρησιμοποιηθούν για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης έως 31/12/2025 με την υποχρέωση κάλυψης των λειτουργικών δαπανών.

Το δημοτικό συμβούλιο θα προχωρήσει και σε ανάκληση προηγούμενης απόφασής του και λήψη νέας για την έγκριση της εγκατάστασης σταθμού φυσικού αερίου ενδιάμεσης πίεσης στην περιοχή του πάρκου Αναύρου-Πολυμέρη.

Παρατάσεις
Θα δοθεί επίσης παράταση για έξι μήνες, έως 19/05/2024, στην προθεσμία περαίωσης του έργου «εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων». Παράταση έως 29/2/2024 θα δοθεί για το έργο μετατροπής της οδού Γαμβέτα και τμήματος της Ερμού σε ήπιας κυκλοφορίας μετά από αίτηση του αναδόχου λόγω των καιρικών φαινομένων των κακοκαιριών που έπληξαν την περιοχή και κατά συνέπεια τα σημεία του έργου. Επιπλέων υπήρξε παύση των εργασιών για την έκδοση αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή οχτώ δέντρων.

Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο θα προχωρήσει στην 2η τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου 2020-2023. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από τις υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων ώστε να προχωρήσει στην επικαιροποίησή του. Με την αρ. 219/2023 εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό νέα έργα που εγκρίθηκαν. Στο επόμενο διάστημα και μέχρι σήμερα έχουν προκύψει και νέα έργα.

Δωρεά καυσίμων 99.574 ευρώ
Σε αποδοχή της δωρεάς καυσίμων κίνησης αξίας ποσού 99.574,95 ευρώ από την Μότορ Όιλ για την κάλυψη αναγκών πρώτης ανάγκης σε καύσιμα κίνησης στον Δήμο Βόλου, κατόπιν των φυσικών καταστροφών που τον έπληξαν, θα προχωρήσει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή.
Η Επιτροπή θα εγκρίνει και το πρακτικό γ΄φάσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά , προϋπολογισμού 87.814 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το