Τοπικά

Βόλος: 29χρονος διεκδίκησε και πέτυχε αλλαγή φύλου – Τέσσερις αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές από το Ειρηνοδικείο 

Μια νέα σελίδα στην ζωή ενός νεαρού άνδρα από τον Βόλο άνοιξε το Ειρηνοδικείο, το οποίο έκανε δεκτή την αίτησή του για αλλαγή φύλου. Το ίδιο δικαστήριο έχει εκδώσει τα τελευταία χρόνια τέσσερις ανάλογες αποφάσεις, ενώ από τις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τους ειρηνοδίκες πανελλαδικά, οι μισές αφορούν την αλλαγή φύλου από άνδρες σε γυναίκες και οι υπόλοιπες από γυναίκες σε άνδρες.

Με βάση τον νόμο 4491/2017 τους δίδεται η δυνατότητα να αλλάξουν φύλο και από άνδρες να γίνουν γυναίκες ή και το αντίστροφο με δικαστική πράξη και μάλιστα να έχουν όλα εκείνα τα πολιτικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

Ήδη, τουλάχιστον τέσσερα άτομα στον Βόλο έχουν αλλάξει φύλο από την αρχή ισχύος του νόμου 4491/2017, με σχετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Βόλου. Δύο εξ αυτών ήταν άνδρες, που έγιναν γυναίκες, ενώ οι άλλες δύο ήταν γυναίκες, που έγιναν άνδρες. Τελευταία ήταν η υπ’ αριθμόν 157/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), σύμφωνα με την οποία ένας 29χρονος, άγαμος, ζήτησε αλλαγή φύλου. Η απόφαση εκδόθηκε στις 18 Μαΐου και η σχετική αίτηση είχε υποβληθεί στις 2 Φεβρουαρίου του 2021. Μάλιστα η συζήτηση της υπόθεσης έγινε κεκλεισμένων των θυρών, μυστικά, στο ιδιαίτερο γραφείο των ειρηνοδικών, όπως ο νόμος ορίζει. Με την αίτηση που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το δικαστήριο, ο άνδρας, επικαλούμενος άμεσο έννομο συμφέρον, ζήτησε τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου, του κυρίου ονόματος και του επωνύμου αυτού, όπως αυτά αναγράφονται στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, που συνέταξε ο ληξίαρχος του Ληξιαρχείου Βόλου του Ν. Μαγνησίας, λόγω ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου αυτού, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος, στην εξωτερική του εικόνα, ως θήλυ πρόσωπο, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση αναφερόμενα, καθώς και να αναγραφεί στην ως άνω ληξιαρχική πράξη γέννησης το γεγονός της αλλαγής του φύλου του, ως θήλυ (κορίτσι).

Στη δικαστική απόφαση αναφέρονται και τα εξής: «Αποδείχθηκε όμως ότι από την παιδική του ηλικία, από την οποία ο αιτών διατηρεί αναμνήσεις για τον εαυτό του και την προσωπική αίσθηση του σώματος και της ταυτότητας του φύλου του, ο τελευταίος παρουσίασε συμπτώματα διεμφυλικής διαταραχής (άρρενος προς θήλυ), δηλαδή ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο ο ίδιος βιώνει το φύλο του, δεν αντιστοιχεί στο φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του, με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά , με συνέπεια να βιώνει «δυσφορία γένους»…
Ειδικότερα, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών βίωνε το φύλο του, δεν αντιστοιχούσε στα βιολογικά του χαρακτηριστικά, οι δε επιλογές του ως προς την ένδυση, την υπόδηση, την επιλογή παιχνιδιών και φίλων κλ.π. και η προσωπική αίσθηση του σώματός του προσιδίαζε, κατά σαφή και πρόδηλο τρόπο, σε θήλυ πρόσωπο, τούτο δε είχε καταστεί αντιληπτό στους οικείους και στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Επιπλέον, ο αιτών, υποβάλλεται ήδη από το έτος 2013 (σε ηλικία 21 ετών) και μέχρι σήμερα σε ορμονική αγωγή για την απόκτηση δευτερογενών γυναικείων χαρακτηριστικών (μείωση τριχοφυίας, αλλαγή τόνου φωνής, ανακατανομή λίπους και μυικής μάζας). Συνολικά, η κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου του προσιδιάζει σε θήλυ άτομο, ζει εντασσόμενος στον κοινωνικό του περίγυρο κατά τον ρόλο του επιθυμητού θήλεος φύλου, σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή του και χρησιμοποιώντας στο κοινωνικό του περιβάλλον και στις διαπροσωπικές του σχέσεις το κύριο όνομα… Αντίθετα η καταχώρησή του στα διάφορα δημόσια έγγραφα (λ.χ. αστυνομική ταυτότητα, ληξιαρχική πράξη γέννησης) ως άρρεν (αγόρι), προκαλεί δυσχέρειες ως προς την ταυτοποίησή του και σύγχυση ως προς τα προσωπικά του στοιχεία, λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης και κατά συνέπεια προκαλεί σοβαρή βλάβη των εννόμων συμφερόντων του, με δυσμενείς επιπτώσεις στις εν γένει συναλλαγές του, ενώ θίγει και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».

Η αίτηση του 29χρονου έγινε αποδεκτή από το Ειρηνοδικείο, με συνέπεια από την καταχώρισή της στο Ληξιαρχείο η διόρθωση του φύλου του προσώπου να ισχύει έναντι όλων. Δικαιώματα, υποχρεώσεις και κάθε είδους ευθύνη του προσώπου, που δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου, εξακολουθούν να υφίστανται. Διατηρούνται επίσης οι αριθμοί φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Αν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα σε γάμο, είτε γεννημένα σε σύμφωνο, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, είτε υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα. Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση, να μην είναι έγγαμο.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το