Τοπικά

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια στον Δήμο Νοτίου Πηλίου – Πρόταση στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος

Πρόταση στο υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» στις πέντε Δημοτικές Ενότητες θα καταθέσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Σχετική κατά πλειοψηφία απόφαση έλαβε στην προχθεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας παράλληλα και τον πλήρη φάκελο υποβολής δικαιολογητικών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου θα υποβάλει αίτημα για τις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες:
-ΔΕ Μηλεών και Τρικερίου που κατατάσσονται στη βαθμίδα (α), πολύ υψηλή προτεραιότητα,
-ΔΕ Αφετών, Αργαλαστής και Σηπιάδος που κατατάσσονται στη βαθμίδα (β), υψηλή προτεραιότητα.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς, οι Δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες της χώρας. Οι μελέτες της 1ης φάσης των αναθέσεων αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και οι επόμενες φάσεις θα ενεργοποιούνται σε διάστημα έξι μηνών, περίπου, από την προηγούμενη, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε όλη τη χώρα μέσα σε μια 6ετία.
Οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να κατατάξουν οι ίδιοι τις Δημοτικές τους Ενότητες (Δ.Ε.) σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες: (α) Πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα.

Επισημαίνεται ότι για την κατάταξη των Δ.Ε. σε κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου της καθεμιάς, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιείται. Κάποιες Δ.Ε. μπορεί να διαθέτουν ήδη πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου (κυρίως εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997) ο οποίος, κατά την άποψη των ΟΤΑ, χρήζει αναθεώρησης ή να μη διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια ή αυτός ο σχεδιασμός να είναι σε εξέλιξη.
Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω αιτήματα, το ΥΠΕΝ θα προτεραιοποιήσει τις ΔΕ που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
-Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της Δ.Ε. (ενδεικτικά αναφέρονται: επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη δημόσια επένδυση, ύπαρξη ή σχεδιασμός ολοκληρωμένης εδαφικής στρατηγικής/επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα).
-Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της Δ.Ε., από άποψη φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (ενδεικτικά αναφέρονται: Περιοχές εντός σχεδίου με πολύ υψηλές πυκνότητες, μεγάλες ελλείψεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, σημαντικές συγκεντρώσεις κτισμάτων, κατοικίας ή άλλων δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κτισμάτων στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό καθεστώς).
-Κοινωνικά χαρακτηριστικά της Δ.Ε. (ενδεικτικά αναφέρονται: Συγκεντρώσεις μειονοτικών ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές, οικιστικοί θύλακες με ομάδες πληθυσμού που εμφανίζουν/χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα, περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το