Τοπικά

Την ερχόμενη Τετάρτη θα αποκατασταθεί ο αγωγός που διοχετεύει επεξεργασμένο λύμα στον Ξηριά

Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί ο αγωγός που υπέστη βλάβη, την Τετάρτη 29/9, οπότε και θα διακοπεί η διάθεση του επεξεργασμένου λύματος στον χείμαρρο Ξηριά, ή οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση λειτουργίας των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ .
Η ΔΕΥΑΜΒ τονίζει πως η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συνεχίζει να είναι άριστη.
Επίσης διενεργείται δειγματοληψία ( από διαπιστευμένο εργαστήριο μέσω σταθερής ετήσιας σύμβασης) στον χείμαρρο και στις πλησιέστερες ακτές.

Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ ολοκλήρωσαν την επιλογή του τρόπου αποκατάστασης των βλαβών στο δίκτυο και την κατάστρωση του αναλυτικού προγράμματος εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών. Αναλυτικά για κάθε βλάβη:

Βλάβη στο φρεάτιο σύνδεσης του χερσαίου τμήματος του αγωγού με το υποθαλάσσιο τμήμα

– Εργασίες δύτη εντός του φρεατίου, διαπίστωσης και αποκατάστασης ρωγμών.
Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 20/9 έως Παρασκευή 24/9.
– Αντικατάσταση ειδικού τεμαχίου συναρμογής του φρεατίου με τον αγωγό εξαερισμού και αντικατάσταση του κλείστρου της θυρίδας επίσκεψης στο φρεάτιο.
Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 27/9 έως Τρίτη 28/9.
– Ανακατασκευή τελευταίου τμήματος του αγωγού εξαερισμού σε μήκος 40 μέτρων, με τοποθέτηση νέου αγωγού από HDPE DN 315 PN 10.
Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 27/9 έως Παρασκευή 1/10.
– Εργασίες σκυροδετήσεων, τελικές διευθετήσεις και αποκατάσταση επιφάνειας με κροκάλα, λοιπές εργασίες.
Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 27/9 έως Τρίτη 5/10.

Η χρονική στιγμή θέσης του αγωγού σε λειτουργία, προϋποθέτει την αποκατάσταση και της βλάβης που εντοπίστηκε στην οδό Αλυκών – Αγ. Στεφάνου, στο ύψος του λατομείου της ΑΓΕΤ.

Βλάβη στο τεμάχιο εξαερισμού του αγωγού στο ύψος του Λατομείου της ΑΓΕΤ

Η βλάβη αφορά στην επιμήκη διάρρηξη κατά την γενέτειρα του ειδικού τεμαχίου, το οποίο είναι από χαλυβδοσωλήνα Φ800. Οι αναγκαίες εργασίες (μετά τις εργασίες αποκάλυψης και εντοπισμού οι ακόλουθες:
– Εφαρμογή ασφαλών συνθηκών εργασίας σε περιβάλλον με απουσία εκρηκτικών αερίων. ΄Ήτοι προσαγωγή φρέσκου αέρα με φυσικό εξαερισμό και διενέργεια επόμενης φάσης, μετά από μετρήσεις των εκρηκτικών αερίων.
Χρόνος εφαρμογής από Σάββατο 18/9 έως Δευτέρα 20/9
– Αφαίρεση του υφιστάμενου ειδικού τεμαχίου.
Χρόνος εκτέλεσης Τρίτη 21/9
– Κατασκευή και τοποθέτηση νέου ειδικού τεμαχίου.
Χρόνος εκτέλεσης Πέμπτη 23/9 έως Παρασκευή 24/9
– Δοκιμές στεγανότητας – δοκιμαστική λειτουργία Σάββατο 25/9 έως Δευτέρα 27/9.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το