Τοπικά

Τα δίδακτρα στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους τοποθέτησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου και εφόσον θα υπάρχουν κενές θέσεις βάσει δυναμικότητας, οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν για συμμετοχή των παιδιών τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σταθμών . Για τους μη δικαιούχους γονείς  τοποθέτησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή σε έναν από τους τέσσερις παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για τα παιδιά τους ισχύει ο εξής  καθορισμός διδάκτρων:

Α. ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΙΚΑ)
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 0+ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 20+ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 40+ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 55+ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 75+ΤΑΜΕΙΟ

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ Ή ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 0,00

Η λειτουργία των παιδικών σταθμών διακόπτεται το μήνα Αύγουστο και τις εορτές από την παραμονή Χριστουγέννων μέχρι και τις 6/1 και το Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακολουθώντας τους κανόνες που ορίζονται για το σκοπό αυτό στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των εν λόγω δομών.
Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.
1) Η εξόφληση του τελευταίου διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.
2) Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
3) Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, στην προκειμένη περίπτωση από το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης έτους 2021 (αφορά στα εισοδήματα του 2020), που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς. Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου ή του στεγαστικού δανείου που οι γονείς για κύρια κατοικία της οικογένειας όπως επίσης και το ετήσιο ποσό δόσεων για την αγορά Α’ κατοικίας.
4) Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν κάθε φορά

Επιπλέον, ισχύουν οι εξής ειδικές ρυθμίσεις:
1) Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καμία έκπτωση το τιμολόγιο που έχει οριστεί δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται με το ποσό των ταμείων.
2) Για το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας που φιλοξενείται στους σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, η έκπτωση είναι στο ποσό των διδάκτρων 20%.
3) Για τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα η έκπτωση είναι 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ
4) Για οικογένειες όπου ο ένας γονιός είναι άτομο με αναπηρία η έκπτωση είναι 20%. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία η έκπτωση είναι 30 %.
5) Για τους σταθμούς όπου δεν παρέχεται μεσημβρινή σίτιση θα πραγματοποιείται έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
6) Για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή σύμφωνα με την κατανομή της του γονέα που έχει αναλάβει τα σχετικά θέματα. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το