Τοπικά

Σύστημα τηλελέγχου διαρροών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες – «Τρέχει» ο διαγωνισμός της ΔΕΥΑΜΒ για την προμήθειά του

Στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων στα δίκτυα ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς και Αρτέμιδας θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» ανέρχεται σε 2.534.100 ευρώ, ενώ οι ηλεκτρονικές προσφορές για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που «τρέχει» θα ανοιχτούν στις 20 Μαρτίου.
Να αναφερθεί ότι η ΔΕΥΑΜΒ έχει ήδη εγκατεστημένα και λειτουργεί με επιτυχία αντίστοιχα συστήματα, που καλύπτουν την πόλη του Βόλου και τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου, οπότε με την επέκταση και την ανάπτυξη του συστήματος στις Δημοτικές Ενότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς και Αρτέμιδας, στην ουσία θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος στα δίκτυα ύδρευσης σε όλο τον Δήμο.

Το μεγαλύτερο μέρος της υδροδότησης των Δημοτικών Ενοτήτων πραγματοποιείται από πηγές, που μέχρι σήμερα τροφοδοτούν ανεξέλεγκτα τις δεξαμενές των οικισμών με αποτέλεσμα άλλες να υπερχειλίζουν με το πλεονάζον νερό να χάνεται και άλλες να μην τροφοδοτούνται επαρκώς.
Οι αυξημένες ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Βόλου δεν επιτρέπουν την απώλεια υδάτινων πόρων οπότε κρίνεται αναγκαίος ο κεντρικός έλεγχος της τροφοδοσίας των δεξαμενών με σκοπό τη συλλογή όλης της ποσότητας των πηγαίων νερών και τη μεταφορά και διαμερισμό τους σε όλες τις δεξαμενές που συνδέονται στο δίκτυο ύδρευσης.
Επίσης με την εγκατάσταση του προτεινόμενου εξοπλισμού θα γίνεται καταμέτρηση των υδάτων που εισέρχονται και εξέρχονται των δεξαμενών οπότε θα γίνεται πλέον αποτελεσματικά η απολύμανσή του και ο ποιοτικός έλεγχός τους και ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου διαρροών των δικτύων για την αντιμετώπισή τους.

Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από το Υφιστάμενο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στον Βόλο, ο οποίος θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει 48 Σταθμούς Συλλογής Πληροφοριών (35 Δεξαμενές, 6 Γεωτρήσεις, 7 Αντλιοστάσια), που βρίσκονται Δημοτικές Ενότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς και Αρτέμιδας.
Ο βασικός σκοπός της ΔΕΥΑΜΒ είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, δίκτυα) στο Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν δεδομένα όπως, η τιμή της παροχής σε σωλήνες, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, η τιμή της πίεσης σε αγωγούς μεταφοράς του νερού, ο έλεγχος των ηλεκτρικών μεγεθών κάθε αντλιοστασίου (καταναλισκόμενη ισχύς, ένταση ρεύματος κλπ) αλλά και η παρακολούθηση και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, όπως λ.χ. μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου κ.λπ. από τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου που θα βρίσκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ.
Το νέο σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού θα περιλαμβάνει προμήθεια υλικού (hardware) και λογισμικού (software), το οποίο θα είναι συμβατό και θα συνεργάζεται με τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η ΔΕΥΑΜΒ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το