Παραπολιτικά

Συσκευασίες

Νέα σύμβαση εγκρίθηκε έως 31 Δεκεμβρίου μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Η Ε.Ε.Α.Α. θα καταβάλει στον Δήμο τίμημα 3 ευρώ για κάθε ανακτώμενο τόνο για χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας και 50 ευρώ για κάθε ανακτώμενο τόνο για όλα τα άλλα απόβλητα συσκευασίας.
ΗΡ.ΚΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το