Τοπικά

Συνεργασία λιμανιών Βόλου και Θεσσαλονίκης

Μνημόνιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης θα υπογράψει ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΒ Α.Ε. Ο κύριος στόχος της διμερούς συνεργασίας είναι να καταστεί αυτή αμοιβαία επωφελής και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, καθώς τα λιμάνια του Βόλου και της Θεσσαλονίκης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο εμπόριο και τον τουρισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας ως κόμβος μεγάλων διαδρομών διαμετακόμισης, και τα επόμενα χρόνια ο ρόλος τους θα αναβαθμιστεί περαιτέρω.

Μέσω του μνημονίου θα διερευνηθούν από κοινού επενδυτικές ευκαιρίες και θα διεξαχθούν μελέτες που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους. Και τα δύο μέρη θα προωθούν ο ένας τον λιμένα του άλλου σε ναυτιλιακές εταιρείες, εισαγωγείς και εξαγωγείς και διαμεταφορείς, συνιστώντας τα οφέλη και τις διευκολύνσεις των αντίστοιχων λιμένων, ιδίως όσον αφορά στην ποιότητα υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα υποδομών και εξοπλισμού, καθώς και την ικανότητα των λιμένων να χειρίζονται διαφορετικούς τύπους πλοίων και φορτίων.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενό του προς υπογραφή μνημονίου, «το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι πλούσιο σε ευκαιρίες και είναι ζωτικής σημασίας να προωθήσουν τη συνεργασία τους, ώστε τα λιμάνια να γίνουν κέντρα περαιτέρω εμπορικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικά προς άλλα διεθνή λιμάνια».
Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία των δύο λιμένων για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας με κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις.
Και τα δύο μέρη συμφώνησαν να ανταλλάσσουν γνώσεις σχετικά με τα ακόλουθα:
– Εμπειρία στην εφαρμογή των σύγχρονων λιμενικών τεχνολογιών. Θα δοθεί βάρος (και) στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που σχετίζονται ειδικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του περιβάλλοντος.
– Τάσεις στη διανομή και τη διαχείριση της εφοδιαστικής.
– Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του ανθρώπινου κεφαλαίου των δύο Λιμένων, η οποία είναι πολύ σημαντική και για τον λόγο αυτό θα δοθεί έμφαση στο συγκεκριμένο σκέλος της συνεργασίας.
– Προετοιμασία για τις νέες προκλήσεις και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και νέες ιδέες.
Οι ειδικοί και στους δύο λιμένες θα ανταλλάσσουν επισκέψεις για να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις.
Μια μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο μερών θα συνεδριάζει μία φορά ετησίως για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της προώθησης, της ανταλλαγής γνώσεων και της δημιουργίας επαφών που πραγματοποιούνται.
Το μνημόνιο αρχίζει να ισχύει την ημέρα υπογραφής από τα δύο μέρη για περίοδο δύο ετών και θα ανανεώνεται σιωπηρά για διαδοχικές περιόδους δύο ετών, εκτός εάν ένα από τα δύο μέρη ενημερώσει εγγράφως το άλλο μέρος για την απόφαση του περί καταγγελίας 30 ημέρες νωρίτερα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το