Τοπικά

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ

Συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαρτίου (1μ.μ.) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ, όπου μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν προς έγκριση είναι και τα εξής: Ανάθεση δικαστικών χειρισμών και έγκριση αμοιβής Νομικών Συμβούλων, απευθείας ανάθεση προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, έγκριση προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων», προϋπολογισμού 80.000,00€, πλέον ΦΠΑ. τροποποίηση της αριθμ. 86/1-3-2019 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ περί «Λήψης απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2019», διαπιστωτική πράξη μισθολογικής εξέλιξης υπάλληλων ΔΕΥΑΜΒ έτους 2019, τροποποίηση της αριθμ. 91/1-3-2019 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ περί «Σύναψης ειδικών συμβάσεων με ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ», έγκριση του Φακέλου Σύμβασης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και πίστωσης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου: ‘Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου’», προεκτιμώμενης αμοιβής 504.078,75€, πλέον ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το