Τοπικά

Συμβιβασμός του Δήμου Αλμυρού με εργολάβο για τόκους 4.600€

Σε δικαστικό συμβιβασμό κατόπιν αιτήματος εργολάβο, θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού προκειμένου να γλιτώσει την καταβολή του 70% των τόκων για επιδικασθέν ποσό 17.619 ευρώ, καθώς και τα έξοδα της δικαστικής δαπάνης ποσού 350 ευρώ. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.
Σύμφωνα με την αριθ.17\2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, ο Δήμος Αλμυρού υποχρεώνεται να καταβάλλει στον εργολάβο το ποσό των 17.619,75 ευρώ, εντόκως, νομίμως από τις 23-12-2015 για έργα που εκτέλεσε κατά το έτος 2010, καθώς και 350 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
Κατά της προαναφερόμενης απόφασης ο Δήμος Αλμυρού άσκησε έφεση η όποια εκδικάζεται στις 23-02-2021.

Με την αίτηση του ο εργολάβος μας προτείνει τον δικαστικό συμβιβασμό με την παραίτηση τού Δήμου από την εκδίκαση της έφεσης και την παραίτηση του ιδίου αππο το 70% των τόκων μέχρι σήμερα, του ανωτέρω επιδικασθέντος ποσού, καθώς και τη δικαστική δαπάνη των 350,00 ευρώ χωρίς καμία άλλη απαίτηση του.
Σαν γνωμοδοτικό του σημείωμα ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Αλμυρού επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι <λαμβανομένου υπόψη τη νομική βάση της αγωγής, της δομής της πρωτόδικης απόφασης και το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί του Δήμου πρωτοδίκως απορρίφθηκαν, δεν εξετάσθηκε μάρτυρας ανταποδείξεις από πλευράς Δήμου, ούτε προσκομίσθηκαν αν ανταποδεικτικά έγγραφα, η πιθανότητα ευδοκίμησης των ισχυρισμών μας και των λόγων Έφεσης από το Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτ\κείο Βόλου) κρίνονται εντελώς περιορισμένες.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.3852\2010 άρθρο 72 περί δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού και ενόψει τόσο των ανωτέρω, όσο και της αίτησης του αντιδίκου και του ποσού που ωφελείται ο Δήμος (3.268,30 Ευρώ [ σύνολο τόκων 4.669,23 ευρώ, έως 24-5-2020 ]) και τέλος το γεγονός ότι η τοκοφορία θα συνεχίζεται, προτείνω την αποδοχή της αίτησης, στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού και να ληφθεί απόφαση από την Ο.Ε. περί παραίτησης από την ασκηθείσα με αριθ.11\2018 Έφεση και καταβολή των αιτηθέντων στον αντίδικο (με ορίζοντα εξόφλησης π.χ. την 22-2-2021 προηγούμενη της εκδίκασης της Έφεσης)>.
Η προαναφερόμενη πρόταση έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το