Τοπικά

Στο Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμός και Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Βόλου

Σε λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου (6 μ.μ.). Να αναφερθεί ότι το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 92,8 εκ. ευρώ.
Στις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση, στην οποία θα συζητηθούν μεταξύ άλλων τα παρακάτω θέματα:
Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Βόλου και των Νομικών Προσώπων, έτους 2017, διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σχετικά με την καταβολή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Βόλου, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των αμοιβών των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2015-2016, έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση των υποδομών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης», επικαιροποίηση της μελέτης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2016», προϋπολογισμού 441.000,00€, λόγω αλλαγής στην ισχύουσα νομοθεσία, διόρθωση της υπ’ αριθμ. 292/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την «έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2016 μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος – Δήμου Βόλου και Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου».

Η Οικονομική Επιτροπή
Την ερχόμενη Δευτέρα (1.15 μ.μ.) πρόκειται να συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, όπου μεταξύ άλλων θα ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα: Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου, έτους 2017 έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 433/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» για δύο μήνες, λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός έτους», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 44.466,51€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το