Ελλάδα

Στην υπηρεσία ασύλου αύριο οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί

Óôïí åéóáããåëÝá Áëåîáíäñïýðïëçò ïäçãÞèçêáí óÞìåñá ôï ðñùß ïé ïêôþ Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß, ðëÞñùìá êáé åðéâáßíïíôåò ôïõ óôñáôéùôéêïý åëéêïðôÝñïõ ðïõ ðñïóãåéþèçêå ôï ìåóçìÝñé ôïõ ÓáââÜôïõ óôï áåñïäñüìéï «ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ» ôçò ðñùôåýïõóáò ôïõ ¸âñïõ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÂÅÑÂÅÑ

Την Τετάρτη αρχίζει στην Υπηρεσία Ασύλου στην Αθήνα, η διαδικασία των συνεντεύξεων για τους οκτώ τούρκους στρατιωτικούς που έφτασαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη την επομένη του αποτυχημένου πραξικοπήματος.

Οι συνεντεύξεις προβλέπονται από τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων άσυλου. Την περασμένη εβδομάδα έγινε η καταγραφή των αιτημάτων διεθνούς προστασίας των οκτώ στρατιωτικών και σύμφωνα με τον νόμο οι αιτούντες είχαν περιθώριο επτά ημερών από την καταγραφή, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη συνέντευξη.
Σύμφωνα με την διαδικασία, όταν ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει την πρωτοβάθμια απόφαση.
Σε περίπτωση που είναι αρνητική, οι αιτούντες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή, οπότε ακολουθεί η δευτεροβάθμια διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το