Τοπικά

Σπιρομετρήσεις σε Ρομά από την Πνευμονολογική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

WORLD SPIROMETRY DAY - ICC - BIRMINGHAM

Δωρεάν σπιρομετρήσεις σε ενήλικες και παιδιά Ρομά θα πραγματοποιήσει στις 16 Φεβρουαρίου, Ομάδα Γιατρών της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με την Κινητή Μονάδα Σπιρομετρήσεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών με σκοπό την προαγωγή υγείας και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στόχου, το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Αγίας Παρασκευής της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Επίσης η δράση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά από ενέργειες που σαν στόχο έχουν κατά κύριο λόγο την ενδυνάμωση των επωφελούμενων ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων, οι δράσεωις αυτές περιλαμβάνουνσυμβουλευτική υποστήριξη, κοινωνική εργασία και υπηρεσίες συμβουλευτικής υγείας.

Τα Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων είναι πρωτοποριακές δομές υποστήριξης των ΡΟΜΑ στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Αλιβερίου και συγχρηματοδοτούνται.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Ο τελικός δικαιούχος της δράσης είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Ανάδοχος του έργου είναι η Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το