Τοπικά

Σε καθεστώς νέων ρυθμίσεων μπαίνουν ξενοδοχειακές μονάδες του Βόλου

Σε καθεστώς νέων ρυθμίσεων μπαίνουν οι ξενοδοχειακές μονάδες του Βόλου και να καταβάλουν με δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο Βόλου, με απαλλαγή των προσαυξήσεων. Δεν σχετίζονται οι ρυθμίσεις με την κρίση του κορωνοϊού, καθώς οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί από το 2019. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δημοτικούς χώρους.

Η εταιρεία DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τον Δήμο και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται, οι βεβαιωμένες οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 2.926.455,89 ευρώ, εκ των οποίων 1.965.251,58 €, είναι η κύρια οφειλή του ενοικίου. Τα υπόλοιπα αφορούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Η εταιρεία ζητεί την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα την καταβολή των οφειλών της σε εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (50% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 24.574,51€ πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καρτέλα του οφειλέτη, που βρίσκεται στο αρχείο της διεύθυνσης οικονομικών τελικά η συνολική οφειλή διαμορφώνεται στο ποσό των 2.457.450,99€ (99 δόσεις Χ 24.574,51€ και 1 δόση χ 24.574,50 €) .

Η ΞΕΝΙΑ PALACE ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΕ ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τον Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται, οι βεβαιωμένες οφειλές της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 274.790,56 ευρώ. Από μισθώματα οφείλει 166.719 ευρώ και τέλη ύδρευσης 9.004,00€.
Θα υπάρξει καταβολή των οφειλών της σε εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 2.346,88€ πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. , δηλαδή το VOLOS PALACE σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται, έχει βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 61.303,10 ευρώ.
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 497,15€ και σύμφωνα με την καρτέλα του οφειλέτη, που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας τελικά η συνολική οφειλή διαμορφώνεται στο ποσό των 49.714,58€

Η εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕ» έχει βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, που ανέρχονται στο ποσό των 102.528,29 ευρώ και η απαίτηση από μισθώματα είναι 94.118 ευρώ.
Ιδιοκτήτης καφέ στην Πλατεία Ελευθερίας έχει βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ανέρχονται 67.960,63 ευρώ και τα 10.577 αφορούν προσαυξήσεις.
Εταιρεία κέτερινγκ ζητεί ρύθμιση για 62.013 ευρώ εκ των οποίων οι 26.000 ευρώ είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το