Τοπικά

Σε έξι μήνες το σχέδιο για «βιώσιμη πόλη» – Παράταση της προγραμματικής σύμβασης από Δήμο Αλμυρού

Έξι μήνες θα παραταθεί ο χρόνος της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος Αλμυρού με το δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη», η οποία προβλέπει τον σχεδιασμό – ωρίμανση και υποβολή προτάσεων έργων που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής. Σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η παράταση θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η προγραμματική σύμβαση αφορά σε «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στη σύνταξη φακέλων για την ωρίμανση αναπτυξιακών έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, από «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας και από ιδίους πόρους».
Συγκεκριμένα αφορά σε ωρίμανση των έργων: Κλειστό Γυμναστήριο Αλμυρού, παιδικοί Σταθμοί (κτιριακές επεμβάσεις), κυκλικοί κόμβοι, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, τοπογραφικά διαγράμματα για ανάγκες Δήμου, αγροτική οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για ανάγκες Δήμου με την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (Ηλεκτρομηχανολογικών, Αρχιτεκτονικών, Υδραυλικών, Ενεργειακών, Τοπογραφικών, Οδοποιίας κ.λπ.)
Πέραν των ανωτέρω το φυσικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα εξαντλεί, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα στοιχεία ωριμότητας φακέλου έργου σύμφωνα με τους οδηγούς διαχείρισης των επιμέρους χρηματοδοτικών προγραμμάτων και τα λοιπά στοιχεία που επισυνάπτονται των σχετικών προσκλήσεων των φορέων χρηματοδότησης.
Αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις παραπάνω δράσεις καθίσταται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που θα έχει την αρμοδιότητα, ελέγχου κι έγκρισης των μελετών και τευχών και η Δ/νση Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που θα έχει την αρμοδιότητα υποβολής των φακέλων των έργων, ενώ η «Βιώσιμη Πόλη» θα έχει την ευθύνη συλλογής κι επεξεργασίας στοιχείων, σύνταξης των μελετών και συγκρότησης του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το φυσικό αντικείμενο έχει ανατεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υλοποιείται από εξειδικευμένους συνεργάτες της «Βιώσιμης Πόλης», οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να εκτελέσουν άρτια το έργο, όντας της ειδικότητας που προβλέπεται στη σύμβαση για κάθε στάδιο του έργου, έχοντας αναλάβει τη δέσμευση για την υλοποίηση του έργου εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της σύμβασης.
Έχουν δοθεί από τον Δήμο Αλμυρού ολοκληρωμένα σχέδια των κτιρίων – εγκαταστάσεων για τα οποία πραγματοποιούνται οι μελέτες σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή όπως υπάρχοντα σχέδια, τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικίασης, λοιπές αδειοδοτήσεις.
Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου και έχουν παραδοθεί τα εξής:
– Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων κι εγκαταστάσεων.
– Τοπογραφικά διαγράμματα για ανάγκες Δήμου.
– Αγροτική οδοποιία.
– Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για ανάγκες Δήμου.
Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εκπόνηση των μελετών:
– Κλειστό Γυμναστήριο Αλμυρού.
– Παιδικοί Σταθμοί (κτιριακές επεμβάσεις).
– Κυκλικοί κόμβοι.
Να αναφερθεί ότι η εξάμηνη παράταση δόθηκε εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η συλλογή στοιχείων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το