Τοπικά

Σε δημοπρασία δημοτικό ελαιοπερίβολο

Σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκτίθεται η εκμίσθωση δημοτικού ελαιοπερίβολου στη θέση «Σταυρός», 85 περίπου ελαιόδεντρων, στην τοπική κοινότητα Δράκειας. Το ελάχιστο όριο της πρώτη προσφοράς για το ετήσιο μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 100 ευρώ. Το δημοτικό ελαιοπερίβολο θα εκμισθωθεί αποκλειστικά για ελαιοκομία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η δημοπρασία θα γίνει στο πρώην δημαρχιακό κατάστημα Νέας Ιωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία είναι άγονη, τότε θα διεξαχθεί επαναληπτική τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται πως η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ως τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.
Για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν, που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ν.Ιωνίας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 53127-128. (Διεύθυνση: Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν.Ιωνίας).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το