Τοπικά

Σε 18 προσλήψεις προχωρεί η ΔΕΥΑΜΒ

Συνολικά 18 άτομα θα προσλάβει η ΔΕΥΑΜΒ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα θα προσληφθεί ένα άτομα ειδικότητας ΠΕ Χημικών, δύο άτομα ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ένα άτομο ΔΕ Μηχανοτεχνικών-Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής καύσης, ένα άτομο ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – οξυγονοκολλητών, πέντε άτομα ΔΕ Υδραυλικών και οχτώ άτομα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, Κωνσταντά 141, Τ.Κ. 38221, Βόλος, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψη κ. Μακρή Ευθαλίας (τηλ. επικ.: 241075126, 2421075129).
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το