Τοπικά

Προτάσεις για αλλαγές στη Ν. Αγχίαλο από τη μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού “Θ”

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Ο Δήμος Βόλου θα παραλάβει τη δεύτερη φάση της μελέτης για την αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Νέας Αγχιάλου, αλλά το θέμα φαίνεται πως δεν κλείνει εδώ. Oι τριβές στην τοπική κοινωνία είναι μεγάλες, όπως και οι αλλαγές που προτείνονται, οι οποίες θα συζητηθούν τη Δευτέρα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Τη μελέτη ανέλαβε το 2012 η Σύμπραξη: «Γαία Α.Ε. Μελετών, Δ. Μαμούνης & ΣΙΑ – «DELCO» Ε.Π.Ε. Ν. Δεληγιαννίδης και ΣΙΑ Εταιρεία Γενικών και Ειδικών Μελετών – Καλκοπούλου Κρονηλία».
Η εταιρεία έπρεπε να παραδώσει τη μελέτη της σε οκτώ μήνες, αλλά οι τοπικές αντιδράσεις δεν επέτρεψαν την τελική έγκριση του σχεδίου.
Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Ε.Σ.Π.Α. και συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013).
Η μελέτη του ΓΠΣ υποδιαιρείται σε δύο στάδια. Το Α’ Στάδιο υποβλήθηκε το Μάιο του 2013 και στη συνέχεια ζητήθηκε από 53 εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις επί του Α΄ Σταδίου της μελέτης.
Το Β’ Στάδιο υποδιαιρείται σε δύο επί μέρους στάδια, το Β1 και το Β2 και περιλαμβάνει την πρόταση του ΓΠΣ (Στάδιο Β1) και την οριστικοποίηση του Γενικού Πολεοδομικού (Στάδιο Β2) μετά τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
Το μελετητικό γραφείο παρέδωσε το Β1 Στάδιο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρατηρήσεις των φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και επιπλέον παρέδωσε τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Β1 Φάσης, καθώς και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία υποβλήθηκε επικαιροποιημένη μαζί με το Β2 Στάδιο από τον ανάδοχο.
Με απόφασή του το Δ.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Β1 φάση της μελέτης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και δόθηκε στους μελετητές η εντολή έναρξης της Β2 φάσης.
Οι αλλαγές στην Αγχίαλο
Νέα περιοχή επέκτασης Ν. Αγχιάλου: Περιοχή Στούπι και μικρό τμήμα στην περιοχή του γηπέδου ποδοσφαίρου.
-Περιορισμός επέκτασης Δημητριάδας σε τμήμα βόρεια και νότια του οικισμού.
-Νέα Ζώνη τουρισμού – αναψυχής στην περιοχή του παλιού κάμπινγκ.
-Νέα ζώνη απόλυτης προστασίας ρεμάτων και υγροτόπων (ΠΕΠ-Υ). Οριοθετούνται τρεις, περιορισμένης έκτασης, παράκτιες περιοχές ως υγροτοπικές εκτάσεις.
-Εξασφάλιση λειτουργίας του λατομείου σχιστόλιθου (τμήμα του εντός της Δ.Ε. Αισωνίας).
-Εξασφάλιση λειτουργίας των δεξαμενών πετρελαιοειδών στον Άγιο Γεώργιο.
-Περιορισμός έκτασης του προτεινόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου που παραμένει στην ίδια θέση.
-Οργάνωση του οικισμού της N. Αγχιάλου σε 2 ενότητες α’ κατοικίας (κατάργηση της β’ κατοικίας).
-Διόρθωση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Αγχιάλου.
-Νέα θέση του ΚΤΕΛ στην ανατολική επέκταση της Ν. Αγχιάλου.
-Επέκταση ποδηλατόδρομου παράκτια στην περιοχή Στούπι.
-Πρόταση αναθεώρησης της ισχύουσας πολεοδομικής μελέτης Αγ. Γεωργίου-Μ. Βελανιδιάς.
-Ενσωμάτωση των νέων χρήσεων γης σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση αντιστοίχησης και τις επιπλέον αλλαγές.
Αλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στην εντολή έναρξης Β2 Σταδίου.
Χρήσεις γης:
-Σε σχέση με την έκθεση αντιστοίχησης προστέθηκαν οι εξής χρήσεις στους οικισμούς:
-Η περίθαλψη στο πολεοδομικό κέντρο και στην κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου.
-Τα γραφεία και τα ξενοδοχεία μέχρι 50 κλίνες (όπως ορίζει το άρ. 16 του Ν. 4269) στην κατοικία επιπέδου γειτονιάς.
-Στον οικισμό της Ν. Αγχιάλου, οι χρήσεις εφαρμόζονται σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, με αποτέλεσμα οικοδομικά τετράγωνα που είχαν και κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου και Κατοικία επιπέδου γειτονιάς να έχουν πλέον κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου.
Οι χρήσεις γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο εφαρμόζονται
προκειμένου να είναι πιο συγκεκριμένες και εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία).
Εμπλουτίστηκαν οι χρήσεις γης με χρήσεις Χώροι αμαξοστασίων και χώροι στάθμευσης οχημάτων και συνεργεία επισκευής οχημάτων για να καλύπτονται οι χρήσεις γης του δημοτικού ακινήτου των παλιών σφαγείων.
-Χωροθέτηση μουσείου στο χώρο του παλιού οινοποιείου αντί για το χώρο πολιτισμού νοτιότερα (νότια της Ε.Ο.).

Η Μελέτη Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα λάβει απόφαση για την παραλαβή της Μελέτης Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (στο πλαίσιο της μελέτης «Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου).
Ο Δήμος Βόλου έχει αναθέσει από το 2010 με ιδιωτικό συμφωνητικό στον μελετητή Λώλο Θεοφάνη την εκπόνηση της Μελέτης Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.
Η α’ φάση της μελέτης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 15/02/2011 και η υποβολή της β’ φάσης έγινε εμπρόθεσμα στις 29/07/2011 ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε η μελέτη στη Διευθύνουσα Υπηρεσία από τον Ανάδοχο. Ο Δήμος Βόλου τον Αύγουστο του 2015 ζήτησε από τον ανάδοχο η διόρθωση και επικαιροποίηση της μελέτης σύμφωνα με τα στοιχεία του τελικού Β2 Σταδίου της Μελέτης Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το