Τοπικά

Πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου θα καταθέσει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου

Πρόταση για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έργου της ενεργειακής αναβάθμιση του Δημαρχείου θα καταθέσει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, υπογράφοντας σχετική προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τον Δήμο Αγιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου βάσει της μελέτης ανέρχεται στις 230.000 ευρώ και αφορά δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές υποδομές του δημαρχείου.

Να αναφερθεί ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας δημοσίευσε Πρόσκληση με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στη Θεσσαλία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020», απευθυνόμενη μεταξύ άλλων και στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της Θεσσαλίας, για την υποβολή έργων / πράξεων χρηματοδότησης.
Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του δημόσιου τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά:
– Aντικατάσταση κουφωμάτων.
– Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.
– Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού).
– Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση / ψύξη και ΣΗΘΥΑ.
– Άλλες δράσεις προώθησης και αυτοπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός «virtual net metering).
– Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στόχος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου με τις παρεμβάσεις στο Δημαρχείο, είναι να μειωθεί το ετήσιο κόστος θέρμανσης, καθώς και να βελτιωθούν οι θερμικές συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό των χώρων. Το έργο αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύοντας την προσπάθεια καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.
Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι σύμφωνα με το πνεύμα του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) και αφορούν:
Αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιού καυστήρα πετρελαίου, με νέο σύστημα αντλίες θερμότητα αέρα – αέρα τύπου VRV, τόσο για θέρμανση όσο και για την ψύξη του κτιρίου, με δυνατότητα λειτουργίας ακόμη με εξωτερική θερμοκρασία στους -25οC, αντικατάσταση όλων των ξύλινων κουφωμάτων (παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες), με νέα ακριβώς ίδιων μορφολογικών χαρακτηριστικών, για να μην αλλοιωθεί ο παραδοσιακές χαρακτήρας του κτιρίου, τα οποία θα πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις του Κανονισμού ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του κτιρίου με νέους οικονομικούς τεχνολογίας Led.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το