Τοπικά

Προσλήψεις στον Δήμο Βόλου για τις παραλίες

Στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα θα προχωρήσει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Το επιπλέον προσωπικό θα προσληφθεί για τον καθαρισμό των παραλιών, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».
Με βάση την απονομή Γαλάζιων Σημαιών, στον Δήμο Βόλου, για το έτος 2017, και την εκ νέου υποβολή υποψηφιότητας για τις ίδιες ακτές, οι παραλίες, οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», είναι οι ακόλουθες:
-Δ.Ε. Αγριάς: Ακτή Αγριάς (Μπάρμπα – Θωμάς).
-Δ.Ε. Αρτέμιδας: Ακτή Πλατανιδίων.
-Δ.Ε. Βόλου: Ακτές Αναύρου – Αλυκών (1 και 2), Αμφανών, Αμαρρυλίδος και Πλάκες (τρεις παραλίες.
-Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου: Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Νέα Αγχίαλος.
-Δ.Ε. Αρτέμιδας: Καρνάγιο στα Πλατανίδια.
-Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου: Ακτή Μαμιδάκη, ενώ υπάρχουν και οι ελεύθερες για το κοινό παραλίες.
-Δ.Ε. Βόλου: Ξενία, Πευκάκια (Λαμπρόπουλος).
-Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου: Αλωνάκι, Κριθαριά, Μάραθος, Μεγάλη Βελνιδιά, Αγ. Γεώργιος, Αγ. Κυριακή.
Η διάρκεια των αναγκών, προσδιορίζεται σε δύο μήνες, δηλαδή από 15 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου και για την αντιμετώπισή τους, λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του παράλιου τμήματος του ενιαίου Δήμου Βόλου, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 2μηνης διάρκειας ΙΔΟΧ και ειδικότερα: Τεσσάρων οδηγών οχημάτων καθαριότητας με άδεια Γ’ κατηγορίας ΔΕ.
Είκοσι δύο εργατών καθαριότητας ΥΕ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το