Τοπικά

Προμήθεια απορριμματοφόρου από τον Δήμο Αλμυρού

Σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού, θα γίνει προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Η προμήθεια έχει σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Τ.Π.Ε., Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
Και σε αυτή την περίπτωση έχει συνταχθεί μελέτη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το