Τοπικά

Πειραματική αλιεία στον Παγασητικό 24 και 25 Μαΐου

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας Μαγνησίας και Σποράδων διοργανώνει πειραματική αλιεία στη θαλάσσια περιοχή εντός του Παγασητικού κόλπου.
Η πειραματική αλιεία είναι σημαντικό και αναπόσπαστο εργαλείο της αλιευτικής έρευνας καθώς παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αξιόπιστων χρονοσειρών αλιευτικών δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει είδη θαλάσσιων οργανισμών καθώς και τις ποσότητες τους, ώστε να γνωστοποιηθεί ως ένα βαθμό το μέγεθος των αποθεμάτων στην περιοχή αυτή και η οικονομική βιωσιμότητα της εμπορικής τους εκμετάλλευσης αντιστοίχως.
Το Τμήμα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που έχει θέσει για την μελέτη του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και στον πυλώνα της Αλιείας, είχε ξεκινήσει από το 2008 και συνέχισε να υλοποιεί δράσεις πειραματικής αλιείας στον Παγασητικό κόλπο. Έτσι συλλέχθηκαν πολύτιμα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, συμβάλλοντας έτσι στην διάχυση της πληροφορίας και στην μελέτη τόσο της οικολογίας διάφορων θαλάσσιων οργανισμών του Παγασητικού κόλπου, όσο του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών πεδίων, γενικότερα.
Η πειραματική αλιεία θα διενεργηθεί στις 24 και 25 Μαΐου 2021 με τη συνδρομή αδειοδοτημένου αλιευτικού σκάφους τύπου Μηχανότρατα, παρουσία επιστημονικής ομάδας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, με επικεφαλής τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος κ. Δημήτριο Βαφείδη και την κα Νίκη Ματζαφλέρη. Οι δειγματοληψίες, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το επιστημονικό πρωτόκολλο αλλά και με όλες τις νόμιμες διατάξεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το