Άρθρα

Οργανικά κενά για μεταθέσεις στη Μαγνησία

Του Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας  Σταύρου Κατσούρα, εκλεγμένου με την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Καθηγητών Μαγνησίας

Το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας καθόρισε τα οργανικά πλεονάσματα και τα κενά για μεταθέσεις στην Α’ και Β’ Μαγνησίας, για την Γενική Παιδεία και την Ειδική Αγωγή. Ο υπολογισμός βασίζεται σε σχετικές εγκυκλίους για την Γενική Παιδεία και την Ειδική Αγωγή,  που επισυνάπτονται, όπως και  οι σχετικοί πίνακες «Γ» ανά περιοχής μετάθεσης για την Γενική Παιδεία.

Ο αριθμός μεταθέσεων καθορίζονται από το Υπουργείο, μετά από εισηγητική (όχι δεσμευτική) απόφαση του ΠΥΣΔΕ και εκτίμηση – έλεγχο (και πάλι μη δεσμευτικό) του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ΔΔΕ Μαγνησίας θα έπρεπε να έχει αναρτήσει τους πίνακα Γ (ανά περιοχή μετάθεσης) στον ιστότοπο της, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει (κανονικά) να δημοσιοποιηθούν οι εκτιμήσεις – διορθώσεις του Περιφερειακού Διευθυντή. Κατά τη γνώμη μας όλες οι πράξεις – αποφάσεις της διοίκησης πρέπει να δημοσιεύονται ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να αναλαμβάνουν όλοι τις ευθύνες τους.

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση οργανικών κενών τα υπο-εκτιμούν συστηματικά. Εκτός των γενικότερων προβλημάτων, όπως η αύξηση ωραρίου του 2013 κλπ, υπολογίζονται με πλήρες ωράριο όλα τα στελέχη εκπαίδευσης, οι αδυνατούντες για διδασκαλία κλπ. Αντίθετα δεν προβλέπονται για οργανικές θέσεις  πάγιες και διαρκείς ανάγκες όπως η μαθητεία στα ΕΠΑΛ, η ενισχυτική διδασκαλία, η συνδιδασκαλία στην Α΄ των ΕΠΑΛ κλπ. Έτσι ακόμα και σε κλάδους που υπάρχουν στην πράξη δεκάδες κενά εμφανίζονται ελάχιστα ή καθόλου οργανικά κενά για μεταθέσεις. Η πραγματική αιτία των ελάχιστων μεταθέσεων συγκριτικά με τις ανάγκες είναι το πάγωμα των διορισμών.

Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι φέτος που προβλέπονται (και αδικαιολόγητα καθυστερούν) μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή υπολογίζονται αρκετά κενά για μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή, κυρίως στα Τμήματα Ένταξης, ενώ τα προηγούμενα χρόνια τα κενά ήταν ελάχιστα και δεν υπολογίζονταν τα Τμήματα Ένταξης. Με δεδομένη τη καθυστέρηση πρώτα έπρεπε να γίνουν οι μεταθέσεις και στην Ειδική και μετά οι διορισμοί . Επίσης φαίνεται πλέον καθαρά η μεγάλη αδικία που έγινε στις θέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ 04, που είναι ελάχιστες συγκριτικά με τα οργανικά κενά.

Ο τρόπος υπολογισμού κενών – πλεονασμάτων είναι ο εξής: Στον πίνακα «Γ» δηλαδή κατά περιοχή μετάθεσης αθροίζονται αλγεβρικά τα κενά και τα πλεονάσματα των πινάκων Β’ δηλαδή των επιμέρους ομάδων σχολείων (21 ομάδες για Α’ Μαγνησίας και 3 ομάδες για Β’ Μαγνησίας). Παράδειγμα: αν 10 ομάδες δίνουν + 1 και 11 ομάδες -1, υπολογίζεται συνολικά -1, δηλαδή ένα κενό.

Για την κάθε ομάδα σχολείων υπολογίζεται πίνακας «Β’», ως αλγεβρικό άθροισμα των κενών και πλεονασμάτων των σχολείων της ομάδας. Παράδειγμα: Αν στα 3 σχολεία μιας ομάδας η διαφορά απαιτούμενων –  καλυπτόμενων ωρών μιας ειδικότητας  είναι αντίστοιχα: +10, -5, + 7, το αλγεβρικό άθροισμα είναι + 12 και καταγράφεται 1 πλεόνασμα. Αν το αλγεβρικό άθροισμα είναι + 32 καταγράφονται 2 πλεονάσματα, αν είναι – 12 καταγράφεται ένα κενό στην ομάδα κοκ.

Για κάθε σχολείο υπολογίζεται από το Διευθυντή του σχολείου ο πίνακας «Α», με τις απαιτούμενες και καλυπτόμενες ώρες ανα ειδικότητα. Προσοχή: Σε κάθε σχολείο υπολογίζεται ότι καλύπτουν πλήρως το ωράριο τους όσοι ανήκουν οργανικά σε αυτό (πχ και όσοι υπηρετούν με θητεία ως διευθυντές, έχουν αποσπαστεί κλπ) και όσοι τοποθετήθηκαν προσωρινά και ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Ορισμένοι συνάδελφοι συγχέουν το οργανικό κενό για μετάθεση πχ στην Α’ Μαγνησίας, με το οργανικό κενό σε σχολείο. Στην πρώτη περίπτωση το κενό αφορά συνολικά στην περιοχή, ενώ στη δεύτερη ένα σχολείο με -12 ώρες. Στην πρώτη περίπτωση υπολογίζονται και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, με προσωρινή τοποθέτηση, ενώ στη δεύτερη μόνο όσοι έχουν οργανική στο σχολείο. Επίσης δεν πρέπει να συγχέεται το πλεόνασμα στην περιοχή με την υπεραριθμία σε σχολείο. Στην πράξη πχ στους φιλόλογους της Α’ Μαγνησίας υπάρχουν ορισμένες  υπεραριθμίες σε σχολεία, υπάρχουν ορισμένα σχολεία με οργανικά κενά και ταυτόχρονα υπάρχουν και κενά για μεταθέσεις. Στους πληροφορικούς υπάρχει σχετικά μεγάλο οργανικό πλεόνασμα στην Α’, ωστόσο δεν αποκλείεται να προκύψει οργανικό κενό σε επιμέρους σχολείο.

Πέρα από τα ανωτέρω βασικές ρυθμίσεις υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και επιμέρους περιπτώσεις (πχ απόσπαση στο εξωτερικό κλπ) που ρυθμίζονται από τις εγκυκλίους. Θα πρέπει βέβαια να παρατηρήσουμε ότι στη χαώδη εκπαιδευτική ελληνική νομοθεσία που σχεδόν όλα προβλέπονται από Νόμους, το πώς ρυθμίζεται η οργανικότητα, το κενό κλπ, το πώς προκύπτει το «12 ώρες» κλπ δεν προβλέπονται από κάποιον Νόμο ή ΠΔ, αλλά από εγκυκλίους. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των προβλεπόμενων τμημάτων ειδικά για τις Α’ τάξεις δεν είναι απόλυτα βέβαιος και πιθανόν να είναι διαφορετικός στην πράξη. Ειδικά στα Τμήματα Ένταξης δεν υπολογίστηκαν (σύμφωνα με την εγκύκλιο) καθόλου ώρες την Α’ Γυμνασίου καθότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός παιδιών με διάγνωση ΚΕΔΔΥ – ΚΕΣΥ. Ακόμα μια χρονιά συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση (παρά τις λύσεις που δίδουν πλέον τα υπολογιστικά συστήματα) εκτός ελαχίστων σχολείων (μουσικά κλπ) πρώτα να γίνονται οι αιτήσεις μετάθεσης και μετά να ανακοινώνονται τα κενά ανά περιοχή, τα οποία δεν είναι καν δεσμευτικά για το Υπουργείο.

Ειδικά φέτος, εκτός της μεγάλης αύξησης των κενών στην Ειδική Αγωγή που προαναφέρθηκε, συνεχίζεται η σταδιακή μείωση πλεονασμάτων – αύξηση κενών σε ειδικότητες των ΕΠΑΛ λόγω της αύξησης μαθητών που το επιλέγουν. Επίσης παρατηρείται μια σημαντική αύξηση κενών στους φυσικούς, χημικούς, φιλόλογους, κοινωνικών επιστημών και μια μείωση πλεονασμάτων στους οικονομολόγους (συνυπολογίζονται και οι πρώην ΠΕ 15 οικιακής οικονομίας) και πληροφορικούς. Η βασική αιτία είναι ή αύξηση των ομάδων προσανατολισμού και η έστω μικρή μείωση του μέγιστου αριθμού ανα τμήμα στη Γ’ Λυκείου και τα 7ωρα. Ήδη το Υπουργείο διαρρέει ότι θα μειώσει τα 7ωρα και τις ομάδες προσανατολισμού, προς …. «εξοικονόμηση».

Στη Μαγνησία, αυτοδίκαια προς συνταξιοδότηση (λόγω ορίου ηλικίας) υπάρχουν μόνο 3 συνάδελφοι και μόνο αυτά τα κενά υπολογίζονται. Πιθανότατα θα οριστικοποιήσουν την αίτηση συνταξιοδότησης  και άλλοι συνάδελφοι, αλλά τα κενά αυτά θα υπολογιστούν το επόμενο έτος.

Τέλος οφείλω να σημειώσω την πολύ καλή συνεργασία με όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ αλλά και μεταξύ Υπεύθυνης εκπαιδευτικών Θεμάτων, εργαζόμενων στη Διεύθυνση, ΠΥΣΔΕ και Διευθυντών Σχολείων , που με πιεστικές προθεσμίες κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν το ζήτημα.

Την επόμενη περίοδο, μετά τις μεταθέσεις , θα γίνει προσδιορισμός κενών και πλεονασμάτων ανα σχολείο, για άρση υπεραριθμίας. Για όσα οργανικά κενά παραμείνουν, θα υποβληθούν αιτήσεις για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.

Συνάδελφοι

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, συσπειρωμένοι στους συλλόγους μας, στην ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να δυναμώσουμε την ενότητα και αγωνιστικότητά μας. Να διεκδικήσουμε τις απαραίτητες δαπάνες για την παιδεία, μαζικούς διορισμούς και μεταθέσεις,  αποσπάσεις με δικαιοσύνη, βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας μας και συνθηκών μάθησης των μαθητών μας.

Τα μέτρα της Κυβέρνησης και οι διαρροές για τα επόμενα είναι ανησυχητικά. Η εξίσωση των πανεπιστημιακών πτυχίων μας με τα πτυχία διαφόρων … κολεγίων (χωρίς ΔΟΑΤΑΠ) ως κριτήριο διορισμού μπορεί να μην έχει τώρα άμεση επίπτωση αλλά είναι σαφές μήνυμα και θα έχει επιπτώσεις στο μέλλον. Η «νεκρανάσταση» της σκανδαλωδώς ακριβοπληρωμένης τράπεζας θεμάτων ως υποχρέωσης θεματοδότησης, ο σχεδιασμός επιμορφώσεων ερήμην μας, διαρροές για ατομική ιεραρχική αξιολόγηση, επέκταση πρότυπων – πειραματικών με «επιλογές», διαφορετικές παροχές και δικαιώματα  είναι ενδεικτικά……

 

Για την ενημέρωση των συναδέρφων επισυνάπτονται:

  • Εγκύκλιος προσδιορισμού κενών και πλεονασμάτων για την Γενική παιδεία
  • Εγκύκλιος προσδιορισμού κενών και πλεονασμάτων για την Ειδική Αγωγή
  • Αντίγραφο του Πίνακα Γ’ της Α’ Μαγνησίας
  • Αντίγραφο του Πίνακα Γ’ της Β’ Μαγνησίας

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται μόνο τα κενά για μεταθέσεις, όπως προέκυψαν στο «πίνακα Γ’» για την Α’ και Β’ Μαγνησίας και την Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ) επίσης για Α’ και Β’ Μαγνησίας.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΑΕ Α’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΑΕ Β’ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -8 -2 -26 -4
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -4 -2 -21 -3
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -1   -8 -1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ -6 -3 -4 -1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ -19 -3 -3 -1
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ     -3  
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ   -1    
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ   -2 -2  
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -2 -3 -2  
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   -1 -1  
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     -1  
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ -1      
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ -2      
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -1      
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     -1  
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ -1      
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ -3      
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ -1   -1  
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     -1  
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     -1  
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -1   -2  
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     -1  
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -3   -2  
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ     -1  
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ -2      
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ -3   -1  
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ -1      
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το