Τοπικά

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης θα προμηθευτεί ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου για την προστασία των δασικών εκτάσεων του Ανατολικού Πηλίου. Σχετική απόφαση για την ένταξη του έργου με συνολικό προϋπολογισμό 52.204 ευρώ, στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου ΑΕ (ΕΑΠ ΑΕ) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ και συγκεκριμένα στην Υποδράση 19.2.6 «Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα», έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Το σύστημα θα εγκατασταθεί για την έγκαιρη ανίχνευση, διαχείριση και παρακολούθηση φαινομένων πυρκαγιάς σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, ενώ αναμένεται να εγκατασταθούν κάμερες και κέντρο ελέγχου.
Το σύστημα θα αξιοποιεί την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσμα) καμερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιείται το κέντρο ελέγχου ή οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Το σύστημα θα αξιοποιεί την εικόνα απλών (λειτουργία στο οπτικό ή/και υπέρυθρο φάσμα) καμερών για να ανιχνεύσει έγκαιρα καπνό ή φλόγα και στη συνέχεια θα ειδοποιούνται το κέντρο ελέγχου ή οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την εμπειρία από παρόμοια συστήματα, βασίζονται στη χρήση εμπορικών δικτυακών καμερών και θα μπορεί να ενσωματωθεί και σε υπάρχοντα συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των οπτικών αισθητήρων και μπορούν να δώσουν ψηφιακό σήμα.

Η εικόνα από την κάθε εγκατεστημένη κάμερα (ψηφιακή ή αναλογική µέσω encoder) θα μεταφέρεται σε ένα τοπικό Η/Υ, ο οποίος θα πραγματοποιεί άμεση ανάλυσή της µε αλγόριθμους εντοπισμού καπνού και φλόγας.
Σε περίπτωση εντοπισμού θα αποστέλλεται ειδοποίηση στον διαχειριστή του συστήματος µε όποιο τρόπο αυτός έχει ζητήσει (sms, e-mail, μήνυμα σε άλλο πληροφοριακό σύστημα, κ.λπ.).
Μαζί µε την ειδοποίηση θα αποστέλλεται και εικόνα από την περιοχή ώστε να γίνεται άμεση αξιολόγηση και οπτική επαλήθευση του συναγερμού (αληθής ή εσφαλμένος) και να αποφασίζεται η κρισιμότητα της κατάστασης.
Συγκεκριμένα το σύστημα αποστέλλει τις συντεταγμένες της περιοχής του συναγερμού (κατά προσέγγιση), που θα υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα. Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται µέσω των δικτύων που είναι διαθέσιμα στην περιοχή (aDSL, WiFi, 3G).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το