Τοπικά

Οκτώ σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών Ι.Χ. στη Θεσσαλία προτείνει μελέτη του Πανεπιστημίου 

Την εγκατάσταση οκτώ σταθμών φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Θεσσαλία, εκ των οποίων δύο στη Μαγνησία, προτείνει μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα υπολογίσθηκε πως ο ελάχιστος αριθμός φορτίσεων για ένα σταθμό φόρτισης, έτσι ώστε να επιτευχθεί κέρδος σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είναι στις 25 ημερησίως.

Πρόκειται για τη διπλωματική εργασία «Ηλεκτροκίνηση: Διερεύνηση χωρικής κατανομής σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους», που εκπόνησε για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο απόφοιτος πλέον του Δημήτρης Δεδικούσης, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παντελή Σκάγιαννη.
Όπως τονίζει ο απόφοιτος «η ηλεκτροκίνηση και η κλιματική αλλαγή αποτελούν έννοιες άρρητα συνδεδεμένες μεταξύ τους, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας παγκόσμιων οργανισμών, κρατών και του ιδιωτικού τομέα για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελούσε η μελέτη και προώθηση αυτής της νέας, για τα ελληνικά δεδομένα, τεχνολογίας κίνησης, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο, όσον αφορά στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης. Αντικείμενο της έρευνας ήταν η ανάλυση και προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και η διερεύνηση της χωρικής κατανομής σταθμών ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κατά μήκος του συνόλου των ελληνικών αυτοκινητόδρομων. Τέλος, η εργασία αξιολόγησε την επενδυτική ικανότητα της εγκατάστασης ενός σταθμού ταχείας φόρτισης, υπολογίζοντας τον ελάχιστο αριθμό φορτίσεων, προκειμένου να επιτευχθεί κέρδος σε εύλογο χρονικό διάστημα, με τον καθορισμό συγκεκριμένων παραδοχών και σεναρίων».

Πώς επιλέχθηκαν τα σημεία φόρτισης
Αναφερόμενος στη μεθοδολογία, είπε πως «βάσει της παγκόσμιας έκθεσης για τα ηλεκτρικά οχήματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και του Κέντρου Κλιματικών και Ενεργειακών Λύσεων, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ταχυφορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη ορίζεται στα 60 km. Στην παραδοχή αυτή στηρίχθηκε και η διερεύνηση της χωρικής κατανομής των ταχυφορτιστών στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ο στόχος για τους δημόσια προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης στους αυτοκινητόδρομους της ΕΕ αποτελεί η ύπαρξη ενός σταθμού ανά 10 ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, εξαιτίας της άνισης ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε αρκετές χώρες της ΕΕ (κυρίως νότιες και ανατολικές σε σύγκριση με τις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης), ο στόχος αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί μετά το 2020.

Στόχος της εφαρμογής της ως άνω μεθοδολογίας αποτελεί η υπόδειξη ευρύτερων περιοχών καταλληλότητας για σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία πληρούν τις ελάχιστες χιλιομετρικές προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει, πως ο αριθμός των σταθμών φόρτισης που δύνανται να εγκατασταθούν στο εκάστοτε σημείο, μπορεί να διαφέρει από σημείο σε σημείο, ανάλογα με τον φόρτο ηλεκτρικών οχημάτων που καλείται να ικανοποιήσει. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται με την παραδοχή τουλάχιστον ενός σταθμού ταχείας φόρτισης σε κάθε προτεινόμενο σημείο. Επιπλέον, η περιοχή καταλληλότητας ακτίνας 10 km, ως προς το προτεινόμενο σημείο εγκατάστασης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων επιλέχθηκε για τους πιθανούς λόγους ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο εκάστοτε προτεινόμενο σημείο, αδυναμίας εγκατάστασης, λόγω τεχνικών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων (πχ. αδυναμία σύνδεσης με το ηλεκτροδοτικό δίκτυο, ακατάλληλο έδαφος κ.α.) και δυνατότητας εγκατάστασης σταθμών φόρτισης σε υφιστάμενες υποδομές εκτός ΣΕΑ/ΧΣΑ (πχ. πρατήρια καυσίμων, μικρότερες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και αναψυχής αυτοκινητιστών κ.α.), με την κατασκευή απαραίτητων κόμβων για τη σύνδεση αυτών με τους αυτοκινητόδρομους, όπου απαιτείται.

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, παρατηρήθηκε πως πολλά από τα προτεινόμενα σημεία σταθμών φόρτισης, δεν απείχαν πάνω από 20 km από εγκαταστάσεις ΣΕΑ. Συνεπώς, στο πλαίσιο εξοικονόμησης χρήματος και χώρου, σχεδιάστηκε μια περιοχή εμβέλειας ακτίνας 10 km ως προς τους ΣΕΑ. Στην ίδια βάση, σχεδιάστηκε, επιπλέον, μια περιοχή καταλληλότητας με ακτίνα επίσης 10 km ως προς τα προτεινόμενα σημεία σταθμών φόρτισης και στις δύο κατευθύνσεις των αυτοκινητόδρομων, έτσι ώστε, εφόσον υπάρχει επικάλυψη αυτών των δύο ζωνών, να εγκαθίσταται ο νέος σταθμός φόρτισης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις των ΣΕΑ, μειώνοντας τα έξοδα διαμόρφωσης ειδικού χώρου για τον ανεφοδιασμό των ηλεκτρικών οχημάτων και τυχόν άλλων υπηρεσιών αναψυχής.

Οκτώ στη Θεσσαλία
Στη Θεσσαλία εντοπίζονται συνολικά οκτώ προτεινόμενα σημεία φόρτισης (τέσσερα σε κάθε κυκλοφορικό ρεύμα) στους δύο αυτοκινητόδρομους, που διαπερνούν τον κάμπο. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται στον ΠΑΘΕ έξι προτεινόμενα σημεία εγκατάστασης σταθμών φόρτισης, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και τα υπόλοιπα δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Όλα τα προτεινόμενα σημεία του ΠΑΘΕ γειτνιάζουν με εγκαταστάσεις ΣΕΑ, συνεπώς δύναται η εγκατάσταση των νέων σταθμών φόρτισης στους υφιστάμενους ΣΕΑ. Όσον αφορά στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στη Θεσσαλία, εντοπίζεται η ανάγκη εγκατάστασης δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ένα σε κάθε κυκλοφοριακό ρεύμα) με τη δημιουργία υποδομής εντός της Περιφερειακής Ενότητας των Τρικάλων. Πανελλαδικά η μελέτη προτείνει 83 σημεία φόρτισης.

Αξιολόγηση επένδυσης
Στο πλαίσιο της ανάλυσης της οικονομικής βιωσιμότητας της επένδυσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων προσεγγίστηκε η οικονομοτεχνική ανάλυση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού ταχείας φόρτισης, έχοντας ως βάση την ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων εγκατάστασης αντίστοιχων σταθμών στις ΗΠΑ.
Με τον καθορισμό συγκεκριμένων παραδοχών και σεναρίων επένδυσης (με επιχορήγηση ή όχι), που αναλύονται εκτενώς στην εργασία, υπολογίσθηκε ο ελάχιστος αριθμός φορτίσεων για ένα σταθμό φόρτισης, έτσι ώστε να επιτευχθεί κέρδος σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι φορτίσεις αυτές υπολογίσθηκαν στις 25 ημερησίως.
«Η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φυσική καταστροφή και δεν είναι λογικό να περνά ως απαρατήρητο συμβάν. Σε αυτή τη γραμμή, αποτελεί ευθύνη του κάθε πολίτη, πολιτικού ή επιχείρησης και ακόμη μεγαλύτερο χρέος της επιστημονικής κοινότητας, να συμβάλλουν, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος σε όλους τους τομείς, με όχημα την εκπαίδευση και την ενημέρωση όλων. Τα ηλεκτρικά οχήματα βαίνουν καλώς προς αυτό τον σκοπό. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση του καθαρού περιβαλλοντικού αποτυπώματος», καταλήγει η μελέτη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το