Τοπικά

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση της μελέτης για τον ανισόπεδο κόμβο Σέσκλου

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε σήμερα στη Λάρισα, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέας Κολυνδρίνη, τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Ε.Ο. Βόλου-Βελεστίνου: Μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Σέσκλου» προϋπολογισμού 548.717,35 ευρώ.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση της μελέτης ενός έργου απαραίτητου και χρήσιμου για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας, που οδηγεί στην αναβάθμιση του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Σέσκλου, σε ανισόπεδο και ενισχύει το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη διακίνηση των εμπορευμάτων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για πλήρη μελέτη που καθιστά το έργο ώριμο προς ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο τη νέα Προγραμματική Περίοδο, για την κατασκευή του. Ευχαριστώ τις τεχνικές μας υπηρεσίες που σε δύσκολες εποχές, συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά. Το αποτέλεσμα της δουλειά τους, διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Τα έργα που κατασκευάζει και σχεδιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργούν και συντηρούν θέσεις εργασίας και στηρίζουν την τοπική πραγματική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Υφιστάμενη κατάσταση
Η ΕΟ Βόλου Βελεστίνου εντάσσεται στο πρωτεύον εθνικό δίκτυο και η λειτουργούσα ισόπεδη συμβολή της εθνικής οδού με την επαρχιακή οδό προς Σέσκλο είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί σε ανισόπεδο κόμβο για λόγους οδικής ασφάλειας. Παραπλεύρως της εθνικής οδού, στην περιοχή ενδιαφέροντος, κινείται παράλληλα με την αρτηρία η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου-Λάρισας. Η Επ.Ο. διασταυρώνεται με την σιδηροδρομική γραμμή ισόπεδα και αφύλακτα. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ε.Ο Βόλου-Βελεστίνου στη θέση του ισόπεδου κόμβου Σέσκλου, έχει εφαρμοστεί διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα.

Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός του προς μελέτη Ανισόπεδου κόμβου έχει εγκριθεί με την απόφαση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/782/ε/124/3-11-2008 (με παρατηρήσεις).
Τεχνική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης
1. Μελέτη συγκοινωνιακών έργων: Προβλέπονται οι οριστικές μελέτες ανισόπεδου κόμβου Σέσκλου καθώς και η οριστική μελέτη του απαιτούμενου κάθετου ή και παράλληλου οδικού δικτύου στην ΕΟ Βόλου Βελεστίνου.
2. Τεχνικά Έργα: Για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου απαιτείται η εκπόνηση μελέτη τεχνικών έργων που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός αναγκαίων ερευνών, καθώς και οριστική μελέτη της άνω διάβασης της κάθετης στην αρτηρία οδού, εκτιμώμενου μήκους 120,00μ..
• Οριστική μελέτη των τοίχων αντιστήριξης που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του ανισόπεδου κόμβου.
3. Υδραυλικές Μελέτες – Όμβρια Ύδατα : Προβλέπεται η οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της γέφυρας καθώς και των οδικών τμημάτων στα οποία θα απαιτηθεί.
4. Γεωλογικές έρευνες και μελέτες: Για την γεωλογική διερεύνηση της ευρύτερης περιοχής όπου πρόκειται να θεμελιωθεί η υπό μελέτη γέφυρα του Α/Κ Σέσκλου, προβλέπεται η εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης.
5. Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες : Για την ασφαλή θεμελίωση της υπό μελέτης γέφυρας του Α/Κ Σέσκλου.
6. Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες : Απαιτείται οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού στον ανισόπεδο κόμβο.
7. Σήμανση – Ασφάλιση :Περιλαμβάνεται η οριστική μελέτη σήμανσης και ασφάλισης του ανισόπεδου κόμβου.
8. Τοπογραφικές μελέτες : Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την τοπογραφική αποτύπωση και ταυτόχρονη κτηματογράφηση .
9. Περιβαλλοντικές μελέτες:: Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
10 . Εκπόνηση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το σύνολο του έργου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το