Άρθρα

Ο Δήμος Βόλου στους κρίσιμους καιρούς – Πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης

του Ναπολέοντα Κολοβού*

Ως εκπαιδευτικός στην τεχνική εκπαίδευση βιώνω καθημερινά την αγωνία των νέων παιδιών, για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Με το δείκτη ανεργίας των νέων στη χώρα το Δεκέμβριο του 2019 στο 39,5% (Eurostat), η πλειοψηφία των νέων και στην πόλης μας, μετά τις σπουδές τους είναι άνεργοι ή ετεροαπασχολούνται με μειωμένο ωράριο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εγκαταλείπει την πόλη προς αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης.
Καθίσταται, πλέον, επιτακτικό ότι το ζήτημα της αύξησης της απασχόλησης πρέπει να τεθεί ως πολιτική προτεραιότητα του Δήμου, όχι μόνο για λόγους αναπτυξιακούς αλλά και για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού των νέων παιδιών της πόλης μας.
Η αλήθεια είναι πως επί πέντε χρόνια, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, δεν συμπεριέλαβε στην ατζέντα της την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης. Ανάλωσε τη θητεία της ασχολούμενη με έργα βιτρίνας, χάριν εντυπωσιασμού, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες της πόλης για έργα υποδομής και την εκπόνηση ενός μακρόπνοου αναπτυξιακού σχεδίου.

Ένας σύγχρονος Δήμος μπορεί και πρέπει ασκήσει πολιτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με έργα υποδομής, προϋπόθεση να διαθέτει σχέδιο, μέθοδο, όραμα και επαρκή πολιτική ηγεσία που να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τις προοπτικές για την ανάπτυξή του.
Ο Βόλος έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα σύγχρονο επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Αν η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν αποτελέσει το θεσμικό αντίβαρο της κεντρικής γραφειοκρατικής, αναποτελεσματικής διοίκησης, τότε θα αποτελεί προθάλαμο για την προώθηση και εξυπηρέτηση προσωπικών πολιτικών, επιδιώξεων και φιλοδοξιών.
Η πράξη και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι στην πρώτη περίπτωση, υπηρετεί με συνέπεια την Κοινωνία των Πολιτών, ενισχύοντας την περαιτέρω. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, υποτάσσεται στις φιλοδοξίες και την ιδιοτέλεια παραγόντων, εξυπηρετώντας ενίοτε και μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Η Ευρωπαϊκή πρακτική κατατάσσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στους σημαντικότερους φορείς ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Είναι εμφανώς θέμα πολιτικών επιλογών και προτεραιοτήτων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, η άσκηση πολιτικών και η λήψη μέτρων που θα συμβάλουν στη δημιουργία πλαισίου που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, με συγκεκριμένες πολιτικές όπως:
– Η καταγραφή της έκτασης του φαινομένου μέσα από έρευνα και στατιστική ανάλυση, και η δημιουργία βάσης δεδομένων, όπου θα αποτυπώνεται η ποιοτική διαστρωμάτωση τόσο του επιστημονικού, όσο και του εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού της πόλης, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, όταν προσκαλείς επενδυτές.
.- Η εφαρμογή και ο συντονισμός των πολιτικών και των φορέων που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση και η ένταξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, κάτω από το πρίσμα του αναπτυξιακού προγράμματος.
– Η ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού
– Η έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης και η διεκδίκηση υποδομών όπως ολοκλήρωση του περιφερειακού, σύνδεση του Βόλου με τον Ε65, το λιμάνι, το αεροδρόμιο κ.α.
– Η συνεχής συνεργασία του Δήμου, με το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στους ανέργους και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
– Η προσέλκυση επενδύσεων, σε τομείς η ανάπτυξη των οποίων δεν θα συνεπάγεται την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Δήμο.
– Η ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης τομέων κοινωνικής οικονομίας, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση των γειτονιών, η εξυπηρέτηση του πολίτη, η προστασία της τρίτης ηλικίας, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών πρόνοιας για τα παιδιά και τις μητέρες, η δημιουργία πολιτιστικού έργου κ.ο.κ.
– Η αξιοποίηση της χειμάζουσας δημοτικής περιουσίας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
– Η ένταση στις επενδύσεις, στην κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, την υγεία, την στέγαση, την προστασία του περιβάλλοντος, τις αστικές συγκοινωνίες, κ.ά
– Η δημιουργία Δημοτικού Οργανισμού για τον Τουρισμό που θα εντάξει κάτω από την ομπρέλα του, όλους τους εμπλεκόμενους με το Τουριστικό προϊόν και θα αναδείξει-αξιοποιήσει τον απίστευτο πλούτο των φυσικών, πολιτιστικών, μυθολογικών, ιστορικών και παραδοσιακών πλεονεκτημάτων της πόλης, που αποτελεί μέχρι σήμερα, ανεκμετάλλευτη πηγή πλούτου για την πόλη με στόχο η επισκεψιμότητα στην πόλη του Βόλου να αποκτήσει διάρκεια 12 μηνών.
-Η αξιοποίηση των προτάσεων των Τοπικών Συμβουλίων για την άσκηση πολιτικών ανάπτυξης των περιφερειακών διαμαντιών του Δήμου και των τοπικών οικονομιών.
– Η αξιοποίηση των Τοπικών Συμβουλίων και των προτάσεών τους, για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων με την ενίσχυση πρωτοβουλιών τυποποίησης. Η χορήγηση αδειών διάθεσης των τοπικών προϊόντων σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
– Η παραγωγή τεχνογνωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και η προσφορά κινήτρων σε νέους επιστήμονες, σε συνδυασμό με τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start – up), τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο πόρων, επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
– Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ένας τομέας που ο Δήμος μας είναι απών.

Τα παραπάνω αποτελούν δοκιμασμένες πρακτικές σε πόλεις της χώρας μας, που ανέδειξαν Δημοτικές αρχές με σχέδιο, όραμα γνώση και θέληση. Μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης. Δεν είναι εύκολος δρόμος, αλλά μόνο έτσι θα επιστρέψουμε στα νέα παιδιά της πόλης μας, ένα κομμάτι από το μέλλον τους. Τους το χρωστάμε και ωφείλουμε να κάνουμε το πάν για να το πετύχουμε,
Θεώρησα χρέος μου απέναντι στα νέα παιδιά της πόλης να συμμετάσχω ενεργά στην προσπάθεια να δώσουμε αναπτυξιακή προοπτική στη πόλης μας. Αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση να είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου, με το συνδυασμό ΒΟΛΟΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ στο πλευρό του Απόστολου Παπαδούλη, μαζί με την πλειάδα των άξιων συνυποψηφίων μου.
Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που να σέβεται τους πολίτες, να επαναφέρουμε τη δημοκρατική λειτουργία και την αξιοπρέπεια στην πόλη, να βάλουμε τις βάσεις για το Δήμο της επόμενης εικοσαετίας, για το Βόλο που αξίζουμε.
Θέλουμε, Ξέρουμε, Μπορούμε και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις αυτού του φιλόδοξου αλλά αναγκαίου εγχειρήματος.

*Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου με τον συνδυασμό του Απ. Παπαδούλη «Βόλος Ανατροπή Δημιουργία»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το