Τοπικά

Ο Δήμος Βόλου έχασε με δικαστική απόφαση έκταση κοντά στα παλιά Σφαγεία

Το 2010 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου Βόλου διοικητικό πρόστιμο 30.000,00 ευρώ, μετά από Έκθεση Αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην περιοχή « Μπουρμπουλήθρα» του Δήμου Βόλου, στη θέση μεταξύ της οδού Βόλου-Αθηνών και παλαιών Σφαγείων. Παραβάσεις είχε βεβαιώσει και το Λιμεναρχείο, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Βόλου στη θέση Μπουρμπουλήθρα έχει προβεί εκτός αιγιαλού και εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Βόλου σε κατασκευές, οι οποίες έγιναν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις των αρμοδίων Αρχών και σε συνολικό εμβαδόν κατάληψης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 10.536,75.
Την απόφαση αυτή, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, ο δήμος Βόλου πρόσβαλλε τον Δεκεμβρίου του 2010 με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, ισχυριζόμενος ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές πραγματοποιήθηκαν σε χώρο, που αποτελεί ιδιωτική περιουσία.
Πριν από λίγες ημέρες με απόφαση του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά απέρριψε την προσφυγή του Δήμου, που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη έκταση δεν είναι αξιοποιήσιμη από τον Δήμο Βόλου.
Η απόφαση αυτή επιδόθηκε στις 24.10.2018 και θα αποφασιστεί η άσκηση έφεσης.

Ο ρόλος του…Μεχμέτ Βέη

Σύμφωνα με τον Δήμο Βόλου με το με αριθμό 40181/4.1.1955 πωλητήριον εκποιήθηκαν από το Βασίλειο της Ελλάδος στον άλλοτε Δήμο Παγασών και ήδη Δήμο Βόλου κατά πλήρη ιδιοκτησίαν τα με αριθμό 18,19 και 20 τεμάχια του με αριθμό Β.Κ. 14 ακινήτου συνολικής εκτάσεως 340.165 τ.μ κείμενα στο Πεδίον Άρεως (Μπουρμπουλήθρα) Βόλου και υπό τον όρον ανεγέρσεως Δημοτικών Σφαγείων και εκτελέσεως υπό του Δήμου των αναγκαίων προς εξυγίανσιν έργων αντί συνολικού τιμήματος 68.850 δραχμών, που νόμιμα μεταγράφτηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στο τόμο 104 και με αριθμό 241 και δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η Ο.Λ Βόλου τον Φεβρουάριο του 2009 με έγγραφο της ζήτησε από την Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας να γνωμοδοτήσει αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης στην περιοχή των παλαιών Σφαγείων. Στη συνέχεια του αιτήματος της Ο.Λ.Β Α.Ε η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας με το με αριθμό πρωτ. 459/27.02.2009 έγγραφο της προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε και το Δήμο Βόλου ζήτησε κάθε τι σχετικό με την εν λόγω υπόθεση.

Ο Δήμος Βόλου με το με αριθμό πρωτ. 5345/17.3.2009 έγγραφο του έθεσε τα παρακάτω στοιχεία αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη περιοχή των Παλαιών Σφαγείων:

Ψήφισμα αρ. 71 26 Απριλίου 184 του Δήμου Παγασών περί αποδοχής δωρεάς γηπέδου 8.000 τετρ. Βασιλικών Πήχεων από Μεχμέτ Βέη και Κ. Λιβανού στη θέση Μπουρμπουλήθρα προς ανέγερση Δημοτικών Σφαγείων.

Την αρ. 1160 πράξη δωρεάς προς το Δήμο Παγασών που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλάκειο Βόλου στον τόμο 3 και Αρ. Πράξης 452/5.6.1884 και αφορά το παραπάνω γήπεδο.

Το από 27/5/1935 απόσπασμα της Τοπογραφικής Υπηρεσίας για την αναφερόμενη περιοχή.

Το Υπ’ αριθμ. 40181/4.1.1995 Πωλητήριο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο παραχωρούνται σε τελεία και πλήρη ιδιοκτησία τα υπ. αριθμ. 18, 19, και 20 τεμάχια του Β. Κ. 14 ακινήτου συνολικής έκτασης 340.165 τ.μ.

Το από 6.11.1959 τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής Μπουρμπουλήθρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, όπως εμφανίζεται ο παραχωρηθείς χώρος.

Απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1953 με το οποίο αποφασίστηκε η ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό της σύνταξης μελέτης για την ανέγερση Δημοτικών Σφαγείων.»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το