Τοπικά

Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων και παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Βόλου

Την προμελέτη του έργου «Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας» προϋπολογισμού 41.120.316,06 ευρώ προκειμένου να υποβληθεί πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Θεσσαλίας , αποφασίζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο Βόλου.

Η μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ Βόλου. Η χωροθέτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων στο χώρο. Όλες οι διεργασίες, από την υποδοχή, , τη μηχανική και βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων και την παραγωγή των προϊόντων, θα λαμβάνουν χώρα εντός στεγασμένων/κλειστών χώρων ή κλειστών συστημάτων, σύμφωνα με την Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων που αναμένεται να εκδοθεί, για τον περιορισμό των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών, ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν, θα εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλοντα χώρο.
Σύμφωνα με την εισήγηση η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα έχει σαν στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (solid recovered fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η εμπορική διάθεσή τους. Βάσει των χαρακτηριστικών έχουν επιλεγεί τα κάτωθι στάδια διεργασίας:
α) Η ελάττωση του μεγέθους των εισερχομένων απορριμμάτων,
β) Η ελάττωση της περιεχόμενης υγρασίας,
γ) Η μείωση του περιεχόμενου βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων και η υγειονοποίησή τους,
δ) Η ανάκτηση των περιεχόμενων μετάλλων και πλαστικών, η απομάκρυνση των μη καύσιμων υλικών και η ρύθμιση των χαρακτηριστικών του καυσίμου,
ε) Η συμπίεση και προετοιμασία για φόρτωση του προϊόντος.
Βάσει των προαναφερθέντων, η ΜΕΑ σχεδιάζεται να διαθέτει:
i. Τμήμα υποδοχής – προεπεξεργασίας,
ii. Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας,
iii. Τμήμα μηχανικής μετεπεξεργασίας.
Δίπλα στη μονάδα διαχείρισης των ΑΣΑ, σχεδιάζεται και η εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας οργανικού κλάσματος απορριμμάτων από Διαλογή στην Πηγή. Η μονάδα αυτή θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:
i. Τμήμα υποδοχής – προεπεξεργασίας,
ii. Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας,
iii. Τμήμα μηχανικής μετεπεξεργασίας.
Στόχος της μονάδας αυτής είναι η παραγωγή compost υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.
Η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών απορριμμάτων που θα χωροθετηθεί στο ΧΥΤΑ Βόλου θα είναι 50.592 τν/έτος και της μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών 15.200 τν/έτος. Η προτεινόμενη εγκατάσταση, σχεδιάζεται να διαθέτει πέραν των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των σύμμεικτων υπολειμματικών απορριμμάτων και των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ, τις υποδομές ελαχιστοποίησης των παραγόμενων ρύπων (συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων, πρόβλεψη για τη διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων), έργα αντιπυρικής προστασίας και δίκτυο πυρόσβεσης, έργα υποδομής (οδοποιία, περίφραξη κλπ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το