Τοπικά

Μειώνεται ο αριθμός αποφοίτων ΕΠΑΛ στη Θεσσαλία

Στους 7.570 ανέρχονταν οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων της Θεσσαλίας κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχοντας μάλιστα σημειώσει αύξηση 6,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η οποία και πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα, δείχνουν ότι μπορεί να εγγράφονται πολλοί μαθητές στα ΕΠΑΛ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο αποφοιτούν λιγότεροι.
Οι θετικές θεσμικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στα Επαγγελματικά Λύκεια έστρεψαν αρκετούς μαθητές στην επαγγελματική εκπαίδευση. και αυτό το στοιχείο αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μετά από έρευνα που πραγματοποίησε και τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν πριν μερικές εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία προέκυψαν τα εξής:
– Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2018/2019 σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασε αύξηση από 12.536 σε 13.151.
– Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019 σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασαν αύξηση από 97.452 σε 103.440.
– Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019 σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασαν μείωση από 26.610 σε 23.007.
– Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2018/2019 ήταν 459, έναντι 456 κατά το σχολικό έτος 2017/2018.
– Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2018/2019 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,9 μαθητές, ενώ για το σχολικό έτος 2017/18 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1 προς 7,8.
– Η περιφέρεια Αττικής για το σχολικό έτος 2018/2019 συγκέντρωσε το 27,4% του σχολικού πληθυσμού των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ της Χώρας (γράφημα 4)
– Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2018/2019 σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασε αύξηση από 12.536 σε 13.151.

Αυτό που φαίνεται λοιπόν, συγκρίνοντας τις δύο σχολικές χρονιές, είναι πως, ενώ οι μαθητές αυξήθηκαν πανελλαδικά 6.000 και σε επίπεδο Θεσσαλίας κατά 440 μαθητές, την ίδια στιγμή καταγράφεται μείωση περίπου 3.600 ατόμων σε όσους αποφοιτούν. Σε επίπεδο Θεσσαλίας η μείωση αποφοιτησάντων αγγίζει τα 400 άτομα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τη σχολική χρονιά 2017-2018 φοίτησαν στα ΕΠΑΛ της Θεσσαλίας 7.130 μαθητές, ενώ το 2018-2019 ήταν 7.570 αύξηση 6,2%.
Επίσης το 2017-2018 αποφοίτησαν 2.090 άτομα, ενώ την επόμενη χρονιά ήταν 1.684, επομένως η μείωση άγγιξε το 19,4%.

Μάλιστα η Θεσσαλία μεταξύ των δεκατριών περιφερειών της χώρας ήταν τρίτη με το υψηλότερο ποσοστό στη μείωση αποφοιτησάντων. Στις πρώτες δύο θέσεις ήταν το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο.
Επίσης στις 37 ανέρχονταν οι σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ και στις δύο χρονιές στη Θεσσαλία, ενώ το διδακτικό προσωπικό από 1.083 άτομα το 2017-2018 έφτασε τα 1.113 το 2018-2919
Η εξέλιξη Σχολικού Πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2009/10 – 2018/19 για τα Επαγγελματικά Λύκεια πανελλαδικά έχει ως εξής: 2009/2010 110.771 μαθητές 2010/2011 113.658 2011/2012 121.008 2012/2013 123.989 2013/2014 109.917 2014/2015 101.761 2015/2016 98.772 2016/2017 98.568 2017/2018 97.452 2018/2019 103.440.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το