Ελλάδα

Μεγάλη αύξηση στα λύματα του Βόλου

Πτώση στο ιικό φορτίου του κορονοϊού στα λύματα σε 6 από τις 13 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 21 έως 27 Φεβρουαρίου 2022.

Αντίθετα αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε τέσσερεις από τις δεκατρείς (4/13) περιοχές του ΕΔΕΛ και σταθεροποιητικές τάσεις σε τρείς από τις δεκατρείς( 3/13) περιοχές που ελέγχθηκαν από το ΕΔΕΛ.

Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα Χανιά (-56%), στο Ηράκλειο (-53%), στην Πάτρα (-52%) και στα Ιωάννινα (-36%), ενώ οριακή ήταν η πτώση στην Θεσσαλονίκη (-22%) και στην Αττική (-16%).

Καθαρά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Κέρκυρα (+36%), στο Βόλο (+40%), στο Ρέθυμνο (+43%) και στον Άγιο Νικόλαο (+63%). Το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό στη Λάρισα (-8%), στη Ξάνθη (-7%) και στην Αλεξανδρούπολη (+7%).

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρέμεινε σταθερό, με στατιστικά μη σημαντική μείωση (-16%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 14-20/02/22 . Η πτωτική τάση που παρατηρήθηκε την πρώτη εβδομάδα του
Φεβρουαρίου συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έπειτα από τη αγδαία αύξηση που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου και τη σταθεροποιητική τάση τον Ιανουάριο, ο Φεβρουάριος κλείνει σταθερά με πτωτική τάση που σημειώθηκε από την πρώτη εβδομάδα μέχρι και σήμερα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε οριακή μείωση (-22%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 14-20/02/22. Tο ιικό φορτίο της πόλης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στη Λάρισα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό (-8%) σε σχέση με την εβδομάδα 14-20/02/22.9

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτωνστο Βόλο παρουσίασε αύξηση (+40%) σε σχέση με την εβδομάδα 14-20/02/22 .
Ξάνθη:Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, στην Ξάνθη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε σταθερό (-7%) σε σχέση με την εβδομάδα 14-20/02/22

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, στην Αλεξανδρούπολη, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρέμεινε σταθερό (+7%) σε σχέση με την εβδομάδα 14-20/02/22

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, στην Πάτρα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε παρουσίασε μείωση (-52%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 14-20/02/22. Η εβδομαδιαία μέση τιμή του ιικού φορτίου εμφανίζει αποκλιμάκωση.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα στην πόλη του Ηρακλείου, παρουσίασε μείωση (-53%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 14-20/02/22. Tο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα στην πόλη των Χανίων,παρουσίασε μείωση (-56%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 14-20/02/22

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα στην πόλη του Ρεθύμνου, παρουσίασε αύξηση (+43%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 14-20/02/22.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, παρουσίασε αύξηση (+63%) σε σχέση με την τελευταία εβδομάδα, 14-20/02/22.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, στα Ιωάννινα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-36%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 14-20/02/22 .

Κέρκυρα: Την τελευταία εβδομάδα, 21-27/02/22, το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης της Κέρκυρας παρουσίασε αύξηση (+36%) σε σχέση με την εβδομάδα 14-20/02/22.

Πηγή:newsit

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το