Τοπικά

Κατασκευή νέων δρόμων από τον Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευές οδών έτους 2019» με συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπονται εργασίες κατασκευής νέων δρόμων στον ενιαίο Δήμο. Οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη είναι εκσκαφές, οδοστρωσία, κατασκευές κρασπεδορείθρων, επιχώσεις πεζοδρομίων, ασφαλτοτάπητες καθώς επίσης και ασφαλτικές εργασίες.

Να αναφερθεί ότι στη μελέτη υπάρχει συνημμένος πίνακας, στον οποίο, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, εντελώς ενδεικτικά περιλαμβάνονται δρόμοι που χρειάζονται κατασκευή. Ο πίνακας δεν αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου και μπορεί να προστεθούν η να αφαιρεθούν δρόμοι ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του οδικού δικτύου του ενιαίου Δήμου. Σε αυτόν αναφέρονται οι παρακάτω οδοί: Οδός Κανάρη (Από Όμπιλιτς έως Καραμάνη – Αγριά), Οδός Βέργου (Από Μπουζάκη έως Λύκειο – Αγριά), Οδός Αισχίνης (Από Σιμωνίδη έως Μανδηλαρά – Νέες Παγασές), Ανώνυμη Οδός προς Αγ. Γεράσιμο (200 μ) (Μακρυνίτσα), Ανώνυμη Οδός προς εγκαταστάσεις τένις (Νέες Παγασές), Οδός Κρίνων (Κριθαριά), Οδός Ποσειδώνος (Πλάκες Κριθαριάς), Οδός όπισθεν Τεχνικών Σχολών (Φυτόκο), Οδός Πολυκλείτου (Από Αισώπου έως Ερατοσθένους – Νέες Παγασές), Οδός Αγήνορος (Νέες Παγασές).

Οι δρόμοι που θα κατασκευάζονται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου και οι συγκεκριμένες εργασίες που θα γίνονται σε κάθε δρόμο θα καθορίζονται από την υπηρεσία με τους πίνακες εργασιών.
Η προθεσμία κατασκευής του έργου είναι δώδεκα μήνες.
H συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 200.000 ευρώ από τα οποία 161.009,07 ευρώ για εργασίες, 281,25 ευρώ για αναθεώρηση και 38.709,68 ευρώ για Φ.Π.A. Όπως προαναφέρθηκε η κατασκευή του έργου θα γίνει με ανάθεση σε εργολήπτη μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το