Τοπικά

Κατάλογο οικονομικών φορέων για έργα και μελέτες συγκροτεί ο Δήμος Σκιάθου

O Δήμος Σκιάθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει αίτηση συμμετοχής για την εγγραφή του στους καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για το έτος 2020.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ηλεκτρονικές κληρώσεις αφορούν μελέτες και έργα για τον Δήμο. Ειδικότερα, προβλέπονται χωροταξικές, πολεοδομικές, στατικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, αλλά και αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
Αναφορικά με τα έργα, στον σχεδιασμό του Δήμου προβλέπονται έργα οδοποιίας, οικοδομικά, πρασίνου, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά.
Οι φορείς πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο εγγράφου σε ισχύ (βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο) και υπεύθυνη δήλωση. Στις αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αναφέρουν τις κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, στις οποίες επιθυμούν και δικαιούνται να συμμετάσχουν.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Σκιάθου είτε να σταλούν ταχυδρομικά έως τις 4 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το