Τοπικά

Κ. Σκρέκας σε Ζέττα Μακρή: 21-01-2015: ορόσημο για τον έλεγχο του προγράμματος “Δάσωση Αγροτικών Γαιών”

Από το γραφείο της κ. Ζέττας Μακρή εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από την απάντηση, που έδωσε, σε κοινοβουλευτική ερώτηση της προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέττας Μ. Μακρή, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκρέκας προκύπτει ότι :
Η ημερομηνία 21/01/2015 – ημερομηνία δημοσίευσης του νέου ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για το εικοσαετές, συγχρηματοδοτούμενο, από ευρωπαϊκούς πόρους, πρόγραμμα «Δάσωση Αγροτικών Γαιών» – αποτελεί το ορόσημο, για το σύνολο των εμπλεκομένων (δικαιούχοι και ελεγκτές), για τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου της συγκεκριμένης ενίσχυσης, τόσο ως προς την υποβολή αίτησης πληρωμής ή/και δήλωσης εφαρμογής όσο και ως προς την αντιμετώπιση και θεραπεία των ευρημάτων των ελέγχων, που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, υποβολές αιτήσεων πληρωμών καθώς και θεραπεία ευρημάτων ελέγχων, που διενεργήθηκαν πριν από τις 21-01-2015 ακολουθούν τις διαδικασίες, που προβλέπονταν από τις διατάξεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου ενώ αντίστοιχες διαδικασίες, που έλαβαν χώρα μετά τις 21/01/2015, ακολουθούν τις διατάξεις του νέου ισχύοντος πλαισίου.

Ειδικότερα, ο κ. Σκρέκας, αναφέρθηκε, συνοπτικά, στην σκοπιμότητα και στο αντικείμενο του συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται στην χώρα μας από την δεύτερη, κιόλας, προγραμματική περίοδο (1994-1999), καθώς, επίσης, και στις προϋποθέσεις και δεσμεύσεις για τις οποίες και έχουν χορηγηθεί οι συγκεκριμένες ενισχύσεις. Ενώ, περιέγραψε, με εξαιρετικά μεγάλη ανάλυση, την βασική δέσμευση του δικαιούχου, που πήγαζε από το αρχικό κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος και δεν ήταν άλλη από την διατήρηση και την συντήρηση της φυτείας, μετά το πέρας πενταετίας, σε επίπεδα, όμοια, κατά την εγκατάστασή της, μεριμνώντας για την συμπλήρωση των κενών με ανάλογο αριθμό δέντρων αλλά και, φροντίζοντας, καλλιεργητικά, για την αντικατάσταση τυχόν απωλειών, με δικές του δαπάνες. Μάλιστα, το πλαίσιο ήταν εξαιρετικά αυστηρό αφού διαβάθμιζε τις απώλειες και προέβλεπε ότι για αυτές, που ξεπερνούσαν το 20%, ο δικαιούχος υποχρεούταν σε ανασύσταση της φυτείας στα αρχικά επίπεδα παραλαβής της επένδυσης ως προς τον συνολικό αριθμό των δέντρων, ενώ σε περίπτωση, που με ευθύνη του δικαιούχου η φυτεία δεν επανέρχονταν στα προβλεπόμενα επίπεδα ή άλλαζε η χρήση της έκτασης, τότε προβλεπόταν η επιστροφή των ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Δεδομένου ότι οι τελευταίες εντάξεις, στο ως άνω πρόγραμμα, έγιναν το 2006 ενώ οι τελευταίες φυτείες εγκαταστάθηκαν το 2008 και, συνεπώς, αυτές, πλέον, είχαν αναπτυχθεί αρκετά – τουλάχιστον επί μία επταετία-, υπό τις νέες συνθήκες, ήταν επιβεβλημένη η δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2015, οι δαπάνες που καταβάλλονται, πλέον, στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2014-2021) αφορούν αποκλειστικά στην ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την αντιστάθμιση των απωλειών εισοδήματος, ενώ οι διατάξεις περί αναπλήρωσης των κενών έπαυσαν, πλέον, να ισχύουν. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις φυτείες με ελάχιστο αριθμό 70 δένδρα ανά στρέμμα, από 160 ή 250 που, αρχικώς, προβλέπονταν, ενώ ο ελάχιστος αριθμός δένδρων για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών μειώθηκε στα 20 δένδρα ανά στρέμμα, από 28, που ήταν αρχικώς.

Τέλος, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε, εκτενώς, στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την λήψη της ετήσιας ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος, καθώς, επίσης, και για τα μέτρα, που λαμβάνονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο, σε περίπτωση μη υποβολής, για δύο συνεχόμενα έτη, αιτήσεων πληρωμών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το