Ελλάδα

Εξήρε την ειρηνική συνύπαρξη Χριστιανών και μουσουλμάνων της Θράκης

ÓÕÍÁÕËÉÁ ÐÑÏÓ ÔÉÌÇÍ ÔÏÕ ÏÉÊ. ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÂÁÑÈÏËÏÌÁÉÏÕ

Τη χαρά του για την αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη και συμπόρευση, χριστιανών και μουσουλμάνων εξέφρασε, επισκεπτόμενος τον Ιασμο και απευθυνόμενος προς το δήμαρχο Καδή Ισμέτ και προς τον κόσμο που τον υποδέχθηκε στην κεντρική πλατεία του δήμου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
«Χαίρομαι, γιατί βλέπομεν εις την Θράκην να συνεργάζεσθε όλοι σας, από κοινού, εις πολλούς τομείς και όλοι να επιθυμήτε την ειρήνην, η δε έντιμος Ελληνική Πολιτεία να διασφαλίζη δημοκρατικώς την ισοτιμίαν και ισονομίας δι’ όλους τους πολίτας της με τας ιδιαίτερας θρησκευτικάς και γλωσσικάς παραδόσεις των, σεβόμενη και τιμώσα εν δικαιοσύνη πλήρως τα ατομικά εκάστου πολίτου δικαιώματα. Αξιον και δίκαιον και ορθόν και δημοκρατικόν και επιβεβλημένον» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, συγχαίροντας όλους ηγεσία και απλούς πολίτες «δια το επίτευγμα τούτο, της συνυπάρξεως και της συνεργασίας».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε πώς, οτιδήποτε στηρίζεται στη βία δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό, «ο Οποίος είναι αγάπη» και για αυτό, «έν κράτος, μια πολιτείαν, μια θρησκεία, ή οιοδήτι ιδεολογικό, ή κοινωνικόν μόρφωμα», το οποίον δεν αναγνωρίζει στον άνθρωπο το δικαίωμα της ελευθερίας της πίστης , «δεν ενεργεί κατά το θέλημα του Θεού και εν τη ουσία δεν αγαπά τους πολίτας του, ή τους πιστούς της».

Αναλυτικά στο www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το