Τοπικά

Ερώτηση Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για την μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου

Την δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου ζήτησε με ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του ζητήματος για την τοπική κοινωνία και παρουσιάζοντας τις δικές του ενέργειες και τις βέλτιστες προτάσεις για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς και την αρμόδια Ομάδα Εργασίας, ο Βουλευτής επισημαίνει ότι η μετεγκατάσταση σε ένα σύγχρονο κτίριο που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών, αποτελεί άμεση ανάγκη.
Αναλυτικά η Ερώτηση:
Το θέμα της μετεγκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου σε άλλο κτήριο καθώς το υπάρχον κτήριο κρίνεται ακατάλληλο για μια σειρά λόγους (λειτουργικούς, στατικότητας, χώρων, ασφάλειας, υγιεινής) έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία.
Το υπάρχον κτίριο όντας ανεπαρκές όσον αφορά τις ανάγκες των υπηρεσιών έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο (με την υπ’ αρ. 2258/44523/27.8.1998 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού).
Τα τελευταία χρόνια αναζητούνται χώροι και τρόποι μετεγκατάστασής του ή η δυνατότητα μεταφοράς κάποιων υπηρεσιών προς αποσυμφόρηση του υπάρχοντος, ώστε αυτό να «αναπνεύσει» λειτουργικά μέχρι την οριστική του μετεγκατάσταση, η οποία σε κάθε περίπτωση, θα απαιτήσει εύλογο χρονικό διάστημα ετών μέχρι να ολοκληρωθεί.
Στις 5.9.2012 παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Βόλου, σε ανοικτή συζήτηση, η από τον Σεπτέμβριο του 2012 έκθεση Πρότασης του Δήμου Βόλου για το θέμα της χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου, στα πλαίσια και της μελέτης της αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) (Β1 φάση).
Σύμφωνα με την έκθεση-πρόταση του Δήμου Βόλου για τη χωροθέτηση του Δικαστικού Μεγάρου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας τον Σεπτέμβριο του 2012, «η ανάγκη δημιουργίας νέου χώρου ως Δικαστικού Μεγάρου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη εδώ και πολλά χρόνια, αφού το υφιστάμενο κτίριο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχει καν τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας ως χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις» (ΥΑ 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89).

Από το δημόσιο διάλογο για το θέμα αυτό και την εξέταση της εμπειρίας άλλων πόλεων, προέκυψε η ανάγκη επιλογής της καλύτερης δυνατής λύσης, με βάση την εμπεριστατωμένη και επιστημονική μεθοδολογία που ακολούθησε για ακριβώς παρόμοια περίπτωση η πόλη της Καβάλας. Έτσι ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του δήμου Βόλου με το υπ. αρ. 4369/14.9.2012 έγγραφό του ζήτησε από το ΤΕΕ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας προκειμένου μαζί με εκπροσώπους του δήμου να μελετήσει και να προτείνει λύσεις στο θέμα χωροθέτησης του Δικαστικού Μεγάρου, όπως και έγινε.
Έτσι, το 2014 η Ομάδα Εργασίας κατέληξε μέσα από καθαρά τεχνοκρατικές, επιστημονικές διαδικασίες με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων στην αξιολόγηση όλων των πιθανών λύσεων για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου και εξέδωσε σχετικό πόρισμα για τρεις (3) επικρατέστερες εναλλακτικές λύσεις, προτείνοντας να συμπεριληφθεί η πρόταση αυτή στην τελική απόφαση του Δ.Σ. για την Β1 φάση της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του Γ.Π.Σ. Βόλου (όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Πολεοδομίας).

Συγκεκριμένα κατέληξε ομόφωνα για το οικόπεδο της Στέγης Ανηλίκων στη Ν. Ιωνία ιδιοκτησίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σαν την πιο κατάλληλη λύση, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η υπάρχουσα και λειτουργούσα Στέγη Ανηλίκων, αιτιολογώντας ότι βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, είναι επαρκέστατο για να στεγάσει μια σύγχρονη υπηρεσία, πληροί τις πολεοδομικές προδιαγραφές και δεν απαιτούνται χρήματα για την αγορά του. Επίσης η Επιτροπή κατέληξε κατά πλειοψηφία στη δεύτερη και τρίτη σειρά να προτείνει εναλλακτικά το Σωφρονιστικό Κατάστημα στην οδό Μεταμορφώσεως και τα δύο οικόπεδα στην Γ. Δήμου – Ο. Ελύτη, στον Άναυρο ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλου. Να επισημάνω ότι η επιλογή του οικοπέδου της Στέγης Ανηλίκων στη Ν. Ιωνία είχε την έγκριση και του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της ΝΔ κ. Χ. Αθανασίου, όταν είχε επισκεφθεί τον χώρο τον Οκτώβριο του 2014, παρουσία του τότε προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και δικαστικών λειτουργών.

Με βάση τα ανωτέρω, το 2017 πραγματοποίησα αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης με στόχο να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Έτσι, στις 22/05/2017 είχε υπογραφεί από τον τότε αρμόδιο Γενικό Γραμματέα η σχετική εντολή, με βάση την οποία η αρμόδια υπηρεσία (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) θα μετέβαινε στην πόλη του Βόλου για να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις τις Ομάδας Εργασίας για τον κατάλληλο χώρο που θα στεγάσει το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Ωστόσο, παρά την πολιτική βούληση, λόγω νομικών και υπηρεσιακών κωλυμάτων, δεν κατέστη δυνατό η αρμόδια υπηρεσία να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου χώρου για την μετεγκατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, η μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που χρήζει λύσης, ενώ τελευταία τοπικά στον δημόσιο διάλογο έχουν ακουστεί πολλές εναλλακτικές προτάσεις.

Επειδή, το υπάρχον κτίριο που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο χρήζει ούτως ή άλλως ανακατασκευής και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών.
Επειδή, το παρόν κτήριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν.
Επειδή, τα τελευταία χρόνια οι αρμόδιοι φορείς της πόλης αναζητούν χώρους και τρόπους μετεγκατάστασής του, ενώ στη δημόσια συζήτηση αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σύγχρονου και λειτουργικού Μεγάρου στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης.
Επειδή, το 2014 και μετά από ζυμώσεις και μελέτες με ανθρώπους του Πανεπιστημίου, του ΤΕΕ και του δήμου Βόλου, η Ομάδα Εργασίας που είχε συγκροτηθεί κατέληξε να προτείνει κάποιες εναλλακτικές λύσης για τη χωροθέτηση του Δικαστικού Μεγάρου προτείνοντας ομόφωνα σαν πρώτη λύση το οικόπεδο στη Στέγη Ανηλίκων στη Νέα Ιωνία Βόλου.
Επειδή, η μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου σε ένα χώρο που είναι εντός του αστικού ιστού της πόλης και παράλληλα προσφέρεται από κάθε άποψη για τη στέγαση μίας σύγχρονης υπηρεσίας που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών, αποτελεί τη βέλτιστη λύση.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πώς προτίθεται να παρέμβει ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου;
2. Προτίθεται να εξετάσει τις προτάσεις στις οποίες κατέληξε η Ομάδα Εργασίας σχετικά με τον κατάλληλο χώρο για τη μετεγκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου;

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το